Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Architecture
Title in original language Stratēģiska pilsētai prioritāro degradēto teritoriju plānošana un attīstīšana Rīgā
Title in English Strategic Urban Development of High Priority Brownfield Land in Riga
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor Guntis Grabovskis
Reviewer Arhitekts A.Feļtins
Abstract Maģistra darba “Stratēģiska pilsētai prioritāro degradēto teritoriju plānošana un attīstīšana Rīgā” autore ir Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes maģistrantūras 2. kursa studente, Inese Gusta. 21. gadsimtā arvien aktuālākai kļūstot tendencei – savā starpā konkurēt pilsētām, nevis valstīm, Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā iezīmējas saprotamas nākotnes vīzijas, tās lomas globālā mērogā, tās spējas piesaistīt cilvēkus un investīcijas trūkums. Rīgas attīstība “auto-centriskā” perspektīvā veicina pilsētas izplešanos, arvien pieaugot Pierīgā dzīvojošo iedzīvotāju skaitam un Pierīgai izplešoties uz zaļās, neapbūvētās teritorijas rēķina, kamēr Rīgas centrā joprojām vērojama lielu (virs 10 ha) un vidēji lielu (2-10 ha), degradētu teritoriju ilgstoša esamība. Tā rezultātā tiek degradēta pilsētas ainava, veicināta daļēji fragmentēta pilsētas attīstība un vērojams esošo struktūru savienošanas trūkums pilsētā. Maģistra darba mērķis ir izvērtēt pilsētai prioritāro degradēto teritoriju stratēģiskas plānošanas un attīstīšanas iespējas Rīgā, ilgtspējīgas attīstības stratēģijas kontekstā. Mērķa sasniegšanai tika noteikti šādi uzdevumi – iepazīties un izvērtēt galvenos pilsētvides attīstības un dzīves kvalitāti veicinošos faktorus Rīgā, Eiropas kontekstā; izpētīt pilsētas stratēģiskas attīstības plānošanas pamatprincipus; izpētīt Rīgas un lielāko Ziemeļeiropas pilsētu attīstības stratēģijas un salīdzināt to mērķus un vīzijas; izpētīt degradētu teritoriju prioritātes izvērtēšanas kritērijus Rīgā un Ziemeļeiropā un dot priekšlikumus to uzlabošanai Rīgā; apzināt esošās un izvērtēt potenciālās pilsētai prioritārās un degradētās teritorijas stratēģiskai pilsētvides attīstībai Rīgā; izvērtēt pilsētai prioritāru degradētu teritoriju izvērtēšanas kritēriju atbilstību stratēģiskai Rīgas attīstībai, sniegt priekšlikumus to uzlabošanai; izvērtēt lielu degradētu teritoriju plānošanas un attīstīšanas pamatprincipus un to realizāciju Rīgā; salīdzināt lielu degradētu teritoriju efektīvas plānošanas un attīstīšanas risinājumus Ziemeļeiropā un sniegt priekšlikumus to ieviešanai Rīgā. Maģistra darbs sastāv no ievada, trīs analītiskajām daļām un secinājumiem. Pirmajā nodaļā apskatīta pilsētas stratēģiskas attīstības plānošana Rīgā – dzīves kvalitāte un pilsētvides attīstība Rīgā Eiropas kontekstā, pilsētas stratēģiskas attīstības plānošanas pamatprincipi, Rīgas pilsētas stratēģiskas attīstības ilgtermiņa mērķi un pilsētas vīzija Ziemeļeiropas galvaspilsētu kontekstā. Otrajā nodaļā apskatītas pilsētvidei prioritārās degradētās teritorijas un to stratēģiska izvērtēšana Rīgā – pilsētai prioritāru degradētu teritoriju izvērtēšanas kritēriji Rīgā un Ziemeļeiropā, pilsētai prioritāru teritoriju apzināšana Rīgā, pilsētai prioritāru degradētu teritoriju stratēģiska izvērtēšana Rīgā. Trešajā nodaļā tiek apskatīta stratēģiska lielu degradētu teritoriju efektīva plānošana un attīstīšana Rīgā un Ziemeļeiropā – lielu teritoriju efektīvas plānošanas pamatprincipi, lielu degradētu teritoriju attīstīšanas pamatprincipi un realizēšana Rīgā, lielu degradētu teritoriju Ziemeļeiropā plānošanas un attīstīšanas risinājumu analīze un priekšlikumi to ieviešanai Rīgā. Darbā secināts, lai nodrošinātu stratēģisku pilsētai prioritāro degradēto teritoriju plānošanu un attīstīšanu Rīgā, degradētās teritorijas ir stratēģiski jāizvērtē Rīgas vīzijas un vienota tēla sasniegšanā, augstāku prioritāti nosakot tām, kas ir pilsētas centrā un stratēģiski nozīmīgu objektu tuvumā, esot atrisinātām īpašumtiesībām. Nepieciešams izveidot teritorijas rīcības plānu attīstības stratēģijas kontekstā, paredzot pašvaldības sadarbību ar attīstītājiem, pašvaldībai iesaistoties attīstības pārraudzībā un nodrošinot infrastruktūras un sabiedriskā transporta izveidi teritorijā. Maģistra darba apjoms ir 101 lappuses, tai skaitā 82 attēli un 5 pielikumi. Darba izstrādes procesā tika izmantoti 101 informācijas avoti.
Keywords degradētas teritorijas, stratēģiska plānošana, teritoriju plānošana, teritoriju attīstīšana
Keywords in English brownfield land, strategic planning, urban planning, development of the territory
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 10.12.2018 23:04:55