Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Architecture
Title in original language Jahtu centrs Ķīpsalas ziemeļu daļā Rīgā
Title in English Yacht Center in Northern Part of Kipsala, Riga
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor Edgars Bondars
Reviewer Doc. D.Bērziņš
Abstract Maģistra darba “Jahtu centrs Ķīpsalas ziemeļu daļā” mērķis ir noteikt kāda tipa apbūve un teritorijas izmantošanas veids būtu vispiemērotākais izvēlētajai zonai Ķīpsalas ziemeļu daļā, vadoties pēc ilgtspējīgas pilsētplānošanas principiem, padziļinātas teritorijas izpētes un ieinteresēto pušu vajadzību apzināšanās, kā arī piedāvāt konkrētu teritorijas apbūves risinājumu, kas ietver jahtkluba izveides piemērotību, balstoties uz iegūtajiem secinājumiem darba gaitā. Kā būtiskākā problēma ir izvirzīta Ķīpsalas ziemeļu daļas degradētā teritorija gar Matrožu ielu, kur šobrīd atrodas pamesti celtniecības preču angāri, nav vienota nākotnes redzējuma attiecībā uz izvēlēto teritorijas izmantošanas veidu, tādējādi kavējot konkrētās teritorijas un visas Ķīpsalas kopējo attīstību ilgtermiņā. Lai sasniegtu mērķi, maģistra darba 1. nodaļā apkopota informācija par jahtklubu vēsturisko nozīmi un to izveides noteicošajiem faktoriem. Nodaļā aprakstīti jahtklubu vēsturiskie aspekti un nozīme, veidošanās priekšnosacījumi un to attīstība Latvijā. 2. nodaļā ir apkopota informācija par jahtklubu izveides principiem, analizējot esošos jahtklubus Latvijā, Eiropā un pasaulē, kā arī tiek aplūkoti jahtklubu arhitektoniskie risinājumi un to regulējošie Latvijas likumdošanas normatīvie akti. 3. nodaļā apkopota informācija par Ķīpsalas ziemeļu daļas teritorijas vēsturisko attīstību, esošo situāciju, plānoto teritorijas izmantošanu un neīstenotajiem projektiem. Apkopoti un analizēti aptaujas dati par Ķīpsalas teritorijā esošajām vērtībām un kvalitātēm, kā arī nepieciešamajiem pārveidojumiem un uzlabojumiem dažādu sabiedrības grupu pārstāvju redzējumā. Noskaidrots profesionāļa viedoklis par konkrētās teritorijas attīstības iespējām jahtu centra izveides kontekstā. Maģistra darba secinājumos, balstoties uz apkopoto informāciju, aptaujas datiem, interviju un veikto analīzi, tiek pamatota jahtu centra izveides nepieciešamība, funkcionālā un telpiskā atbilstība Ķīpsalas ziemeļu daļas teritorijas specifikai un attīstības tendencēm. Darba apjoms: 123 lpp Attēlu skaits: 53 Tabulu skaits: 5 Izmantoto informācijas avotu vienību skaits: 64
Keywords Jahtklubs, jahtu centrs, jahtu osta, piestātne, Ķīpsalas ziemeļu daļa, apbūve, funkcija.
Keywords in English yacht club, yacht center, marina, northern part of Ķīpsala, building, function.
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 10.12.2018 22:53:15