Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Ražošanas procesa kvalitātes vadības stratēģija SIA "ZVZ"
Title in English "Quality Management Strategy for Manufacturing Process in the "ZVZ" Ltd"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mg.oec., Jānis Vanags
Reviewer Dr.sc.ing., Jānis Mazais
Abstract Plūmane K. Ražošanas procesa kvalitātes vadības stratēģija SIA “ZVZ”: Maģistra darbs / K. Plūmane, J. Vanags. Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistra profesionālo studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2018. 105 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, četras daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 100 lpp., tajā iekļauti 22 attēli, 20 tabulas, 1 formula. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti 12 avoti latviešu un 44 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 4 pielikumi uz 6 lapaspusēm. Darba mērķis ir Pirmajā darba daļā apkopot teorētisko informāciju par procesu vadību, kvalitātes izmaksām, ražošanas procesa novērtēšanas un pilnveides metodēm – vērtību plūsmu, spageti diagrammu, 5s metodi, SVID analīzi un TOWS matricu, EFQM modeli un Līdzsvarotās vadības karti. Pirmajā darba daļā apkopota informācija arī par risku novērtēšanas metodēm – Išikavas jeb cēloņu – seku diagrammu un FMEA metodi. Otrās daļas mērķis ir veikt SIA “ZVZ” darbības un ražošanas procesa analīzi, izmantojot pirmajā daļā minētās metodes. Izmantojot iegūto informāciju, trešās daļas mērķis ir apkopot priekšlikumus ražošanas procesa pilnveidei, noteikt priekšlikumu ieviešanas izmaksas un ekonomisko ieguvumu. Darba ceturtās, projekta daļas mērķis ir veikt ražošanas procesa pilnveides aspektu analīzi, apkopot ar kvalitātes zudumiem saistītas izmaksas, veikt uzņēmuma novērtējumu pēc EFQM modeļa un izstrādāt kvalitātes pilnveides realizācijas plānu. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi: 1. Veicot uzņēmuma datu analīzi, tika secināts, ka 2017. gadā, kopš tika ieviesta jaunā ražošanas iekārta, kopējais saražotais apjoms ir palielinājies, taču ir palielinājies blakusproduktu, konkrēti, skaidu apjoms par vairāk kā 40%, taču taras dēļu apjoms proporcionāli ir samazinājies. 2. Ražošanas iekārtai katrā no stacijām ir iekārtas apturēšanas poga, kuru nepieciešamības gadījumā var izmantot, šādā veidā ir maza iespējamība, ka varētu tikt saražots brāķis vai sabojāta iekārta. 3. Ieviešot SIA “ZVZ” gatavās produkcijas pakošanas procesā palešu apmales, pakošanas procesa laika apjoms ir samazinājies par 33,3% jeb 10 minūtēm, kā rezultātā sapakotās produkcijas apjoms palielinājies par 66,6%. 4. Neefektīvas gatavās produkcijas pakošanas rezultātā SIA “ZVZ” katru gadu zaudē 393 120 eiro. 5. Ražošanas iekārtas apkopes, remonts, papildus ražošana, laika zudums, neatbilstoša ražošanas materiāla labošana, lieki krājumi un papildus darbinieku maiņas izveide sastāda 62 787,64 eiro lielus zaudējumus katru gadu. 6. SIA “ZVZ” nav izstrādāta darbības stratēģija, nav noteikta vīzija un mērķi, lēmumu pieņemšanai netiek veikta pilnīga pieejamās informācijas apkopošana un risku izvērtēšana. 7. SIA “ZVZ” netiek rīkotas sanāksmes ar ražošanas darbiniekiem, kā arī darbinieki netiek iesaistīti plānu noteikšanā vai problēmu risināšanā. 8. Lai palielinātu uzņēmuma ražošanas apjomu, tirgus daļu, tiktu noslogotas visas iekārtas un sniegta pievienotā vērtība blakusproduktiem, uzņēmumam būtu jāiegādājas jaunas iekārtas un jāuzsāk jaunu produktu ražošana. 9. Lai samazinātu staigāšanas apjomu ražošanas procesā, kokmateriālus pie nomaļzāģa pakot uz paletes un 2 reizes maiņā, pirms pusdienas laika un maiņas beigās, šo paleti pārvietot pie garinātāja, vai arī ieviest lentas konveijeri jeb transportieri, kas dēļus pārvietotu automātiski. 10. Izveidot galveno ražošanas iekārtu rezerves daļu sagādes sistēmu, lai uzņēmuma rīcībā, nepieciešamības gadījumā, ir nepieciešamās rezerves daļas un nebūtu dīkstāve. 11. Lai padarītu efektīvāku un ātrāku gatavās produkcijas pakošanu, ieviest palešu apmales, ar kuru palīdzību, produkcija vairs nebūtu jālīdzina, kā rezultātā maiņas laikā būtu iespējams sapakot vairāk gatavās produkcijas palešu. 12. SIA “ZVZ” vadībai nepieciešams vismaz reizi mēnesī, vēlāk reizi nedēļā, rīkot sanāksmes ar darbiniekiem ar mērķi iesaistīt tos problēmu risināšanā, jaunu mērķu noteikšanā.
Keywords kvalitātes vadība, ražošanas procesa pilnveide, risku analīze
Keywords in English Quality management, improvement of the production process, risk analysis
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 10.12.2018 18:35:07