Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Human Resource Management
Title in original language "Personāla mainības samazināšanas projekts"
Title in English "Project on Employee Turnover Reduction"
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Līga Kamola
Reviewer Sarmīte Gailīte, vieslektore, Mg.psych.
Abstract Diplomprojekta autore: Natālija Aļeksejeva Diplomprojekta zinātniskais vadītājs: Prakt.docente, Mg.oec.Līga Kamola Diplomprojekta temats: Personāla mainības samazināšanas projekts Diplomprojekts rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba pirmajā daļā sniegts uzņēmuma raksturojums, analizēts uzņēmuma personāla vadības raksturojums, identificētas personāla mainības problēmas uzņēmumā, balstoties uz personāla aptaujas datu rezultātiem. Darba otrajā daļā teorētiski pētīts personāla mainības teorētiskais pamatojums, skaidrots darbinieku apmierinātības ar darbu, kā arī teorētiski pētītas darbinieku apmierinatības ar darbu un personāla mainības sakarības un teorētiskie aspekti. Darba trešajā daļā tiks izstrādāts uzņēmuma personāla mainības samazināšanas projekts, uzlabojot aspektus ar kuriem darbinieki ir izteikti neapmierināti, darba samaksas sistēmu, karjeras izaugsmes iespējas un iespējas uzlabot darba vidi. Darba noslēgumā ir izdarīti secinājumi un izstrādāti priekšlikumi personāla mainības samazināšanai un darbinieku apmierinātības ar darbu veicināšanai ņemot vērā izstrādāto personāla mainības samazināšanas projektu. Doplomprojekta izstrādes gaitā tika izmantots 46 literatūras un informācijas avots, diplomprojekts satur 13 attēlus, 14 tabulas , 12 formulas un 8 pielikumus. Diplomprojektā izmantotie materiāli: speciālā un visparējā literatūra, elektroniskie resursi, periodiskā literatūra, LR statistikas dati, nepublicētie uzņēmuma materiāli. Diplomprojekta galvenie rezultāti: izanalizēta uzņēmuma personāla vadības politika, izpētīts personāla mainības jēdziens, identificētas personāla mainības problēmas uzņēmumā, analizēti darbinieku apmierinātības ar darbu ietekmējošie faktori. Izstrādāti priekšlikumi personāla mainības samazināšanai.
Keywords Personāla mainība Circle k DUS
Keywords in English Personnel turnover Circel K fuel station
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 08.12.2018 13:52:42