Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Human Resource Management
Title in original language "Informācijas tehnoloģiju pielietošana personāla mācību procesā izglītības iestādē"
Title in English "Use of Information Technologies in Personnel Learning Process at an Educational Institution"
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Deniss Ščeulovs
Reviewer Līga Kamola, doc.(prakt.), Mg.oec., RTU UIVI Tālākizglītības nodaļa
Abstract Bakalaura darba autors: Ilga Nikolajeva Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Asoc. profesors, Dr.oec. Deniss Ščeulovs Bakalaura darba temats: Informācijas tehnoloģijas pielietošana personāla mācību procesā izglītības iestādē Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 63 lpp., tajā iekļauti 18 attēli, 6 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 23 avoti latviešu un 28 angļu valodā. Darbam pievienots 1 pielikums. Bakalaura darba galvenie rezultāti: 4-5 teikumi Svarīgi apzināties, ka tehnoloģiju laikmetā tās kompetences, kas ir pieprasītas pašlaik, tuvākā nākotnē var zaudēt savas pozīcijas. Radīsies jauni darba veidi, līdz ar ko būs nepieciešamas jaunas zināšanas. Izglītības iestādei ceturtā industriālā revolūcija var būt par uzplaukuma periodu, ja tiks racionāli sadalīti darba pienākumi, ieviesti efektīvi informācijas tehnoloģiju rīki un ieguldīti resursi mācībspēku attīstībā. Mācībspēku kvalifikācijas paaugstināšana var sekmēt jaunu uz tehnoloģiju industriju orientētu mācību programmu izveidi, kas izcels izglītības iestādes konkurētspēju jaunā līmenī. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Nikolajeva I.: Personāla atlases un motivācijas sistēmas pilnveidošanas projekts Bakalaura darbs/ I. Nikolajeva, D. Ščeulovs.- Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Cilvēku resursu vadīšana”, 2018. 63 lpp.
Keywords personāla kvalifikācijas paaugstināšana, IT pielietojums
Keywords in English HR, Human Resources, eHRM, Electronic Human Resources Management, Personnel documentation
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 07.12.2018 15:00:35