Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Electrical and Power Engineering
Title in original language Elektrotīkla projektēšanas metodes un paņēmieni
Title in English Designing Methods and Techniques of Electrical Grid
Department Institute of Power Engineering
Scientific advisor Ļ.Petričenko
Reviewer
Abstract Mūsdienu pilsētu elektroenerģijas patēriņa pieaugums izvirza paaugstinātas prasības dzīvojamo māju kompleksu elektroapgādes shēmām, prasa elektriskās slodzes un elektropatēriņa optimālai noteikšanai jau projektēšanas sākumstadijās. Tas ir ļoti nozīmīgs faktors jebkura objekta projektēšanai un tālākai tā ekspluatācijai. Bakalaura darbs sadalīts 3 nodaļās un paredzēts dot vispārējo priekšstatu par elektrisko tīklu projektēšanu un to izmantojamām metodēm. Darba pirmajā nodaļā apkopota vispārēja informācija, kas ir nepieciešama zināšanai, uzsākot pirmos soļus elektrisko tīklu projektēšanas darbos. Otrajā nodaļā ir veikta elektrisko tīklu shēmu, slodžu, transformatoru, vadu šķērsgriezumu izvēles un noteikšanas paņēmienu un metožu izpēte, kā arī ir doti galvenie to teorētiskie pamatojumi. Trešajā nodaļā ir izmantotas dzīvojamās mājas slodzes noteikšanas orientējošās metodes uz konkrētā piemērā – jaunā krasta kvartāla “TREND” dzīvojamajai mājai. Darba mērķis ir izanalizēt elektrotīkla projektēšanas metodes un paņēmienus un pielietot to praksē. Darbs sastāv no 71 lappusēm, 14 tabulām, 19 attēliem un 3 pielikumiem. Darbā ir izmantots 41 literatūras avots.
Keywords Aprēķini, elektrība, izvēle, projektēšana, pamatojums, slodze, teorija.
Keywords in English Calculations, electricity, choice, design, justification, load, theory.
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 20.11.2018 15:02:46