Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Real Estate Management
Title in original language Būvniecības uzņēmumu konkurētspējas analītisks izvērtējums
Title in English Analytical evaluation of the competitiveness of construction companies
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Kristīne Fedotova
Reviewer Dr.sc.ing. Jānis Kaminskis, BIF
Abstract Bakalaura darba tēma ir “Būvniecības uzņēmumu konkurētspējas analītisks izvērtējums”. Darba galvenais mērķis ir analizēt būvniecības uzņēmumu konkurētspējas ietekmējošos faktorus Latvijas būvniecības tirgū, lai izstrādātu priekšlikumus konkurētspējas paaugstināšanai. Bakalaura darba uzdevumi ir analizēt literatūras avotus un pētījumus, kuros ir aprakstīta būvniecības nozares attīstība un faktori, kas to ir ietekmējuši, analizēt būvniecības nozari regulējošos normatīvos aktus, pētīt būvniecības nozari raksturojošos statistikas datus un veikt nepieciešamo aprēķinu ar datiem un salīdzināt iegūtos rezultātus, noteikt būvniecības uzņēmumu konkurētspējas ietekmējošos faktorus Latvijas būvniecības tirgū un veikt to analīzi, balstoties uz iegūto informāciju un datiem izstrādāt secinājumus un priekšlikumus. Bakalaura darbs sastāv no ievada, četrām daļām, secinājumiem un priekšlikumiem, izmantotās literatūras un avotu saraksta un grafiskās daļas. Analītiskajā daļā teorētiski tiek sniegts skaidrojums kas ir “konkurētspēja” un tiek apskatīti daži zinātniskie modeļi/ sistēmas, ar kuru palīdzību iespējams novērtēt uzņēmumu ietekmējošos iekšējos un ārējos faktorus. Projekta aprēķinu daļā tiek apkopoti statistikas dati par būvniecības uzņēmumu konkurētspējas ietekmējošiem faktoriem un veikta to analīze. Tehnoloģiskajā daļā tiek aprakstīts kādi ir Būves informācijas modelēšanas sistēma (BIM) darbības principi, mērķis un galvenie uzdevumi; tiek izvērtēts kā sistēmas ieviešanas darbība Latvijas būvniecības nozarē uzlabotu uzņēmumu konkurētspēju un uzlabotu būvniecības kvalitāti. Darba un dabas aizsardzības daļā tiek analizēts, kādu ietekmi uz dabu rada būvniecība un kā mazināt nodarīto kaitējumu; kādi darba vides riski pastāv strādājot būvniecības nozarē un kā no tiem izvairīties. Kopējais apjoms - 62 lapaspuses, darbā iekļautas 7 tabulas un 17 attēli, tai skaitā secinājumi un priekšlikumi. Izmantotās literatūras un avotu saraksts sastāv no 46 avotiem.
Keywords konkurētspēja, būvniecības uzņēmumi, būvniecības uzņēmumu konkurētspēja, konkurētspēju ietekmējošie faktori
Keywords in English competitiveness, construction companies, competitiveness of construction companies, competitiveness factors
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 12.10.2018 09:58:23