Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Electrical and Power Engineering
Title in original language Atjaunojamo elektroenerģijas ražošanas avotu attīstība Latvijā
Title in English Development of Renewable Energy Sources in Latvia
Department Institute of Power Engineering
Scientific advisor Irina Oļeiņikova
Reviewer
Abstract K. Zviedrāns, Аtjaunojamo elektroenerģijаs rаžošanas аvotu аttīstība Lаtvijā: akadēmiskais bakalaura darbs, Rīga 2018. Bakalaura darbs sastāv no 51. lpp., 3 nodaļām, 1 tabulas, 23 attēliem, 1 pielikuma, 30 literatūras avotiem. Atslēgas vārdi: Atjaunojamie energoresursi, atjaunojamie enerģijas avoti, zaļā enerģētika, draudzīgs videi, Kioto protokols, siltumnīcas emisiju gāzes, emisiju kvotas, koģenerācija, vēja enerģija, vēja ģenerators, saules enerģija, saules panelis, saules kolektors, hidroenerģija, mazās hidroelektrostacijas, ietekme uz vidi. Darbs sastāv no trīs nodaļām: Pirmajā nodaļā aprakstītas pasaules tendences enerģētikā, enerģētikas politikas mērķi Eiropā, Latvijas enerģētikas politikas ilgtermiņa mērķi un pamatprincipi. Otrajā nodaļā aprakstīts atjaunojamo energoresursu īpatsvars Latvijā, atjaunojamo energoresursu veidi Latvijā. Trešajā nodaļā aprakstīti alternatīvo enerģijas avotu risinājumi Latvijā. Darba beigās apkopoti secinājumi.
Keywords Atjaunojamie energoresursi, atjaunojamie enerģijas avoti, zaļā enerģētika, draudzīgs videi, Kioto protokols, siltumnīcas emisiju gāzes, emisiju kvotas, koģenerācija, vēja enerģija, vēja ģenerators, saules enerģija, saules panelis, saules kolektors, hidroenerģija, mazās hidroelektrostacijas, ietekme uz vidi.
Keywords in English Renewable energy resources, renewable energy sources, green energy, friendly to environment, Kyoto Protocol, greenhouse gas emissions, emission allowances, cogeneration, wind energy, wind generator, solar energy, solar photovoltaic panel, solar collector, hydropower, small hydropower plants, impact on the environment.
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 05.09.2018 17:36:44