Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Innovations and Entrepreneurship
Title in original language "Biznesa modeļa izstrāde dzīvās laboratorijas attīstībai Latvijā"
Title in English "Elaboration of Business Model for Development of Living Lab in Latvia"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dipl.ing., MBA Modris Ozoliņš
Reviewer Mg.oec. Mikus Dubickis, pētnieks
Abstract Maģistra darba mērķis ir izstrādāt biznesa modeli dzīvās laboratorijas (Living lab) attīstībai Latvijā. Darba teorētiskajā daļā analizēta zinātniskā literatūra saistībā ar inovācijas izpēti un atvērtās inovācijas un lietotāju virzītas inovācijas modeļi, kas ir Dzīvo laboratoriju koncepcijas pamatā. Aplūkoti biznesa modeļi jaunu produktu un tehnoloģiju komercializēšanai, kā arī biznesa modelēšanas „ietvari”. Teorētiskās izpētes rezultātā priekšroka dota A.Ostervaldera biznesa audekla ietvaram, kas tiek izmantots darba praktiskajā daļā. Analītisko daļu veido četras nodaļas. Pirmajā nodaļā ietverti nacionālās inovācijas sistēmas izaicinājumi, kas pamato praktiskajā daļā ietvertās Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Dizaina fabrikas darbības nepieciešamību un prioritātes. Otrajā, trešajā un ceturtajā nodaļā analizēti attiecīgi dzīvo laboratoriju, kā arī digitālo prototipēšanas laboratoriju un dizaina fabriku koncepti, kurus saista atvērtās inovācijas un lietotāju iesaistes pieeja. Analizētas to iezīmes, galvenās aktivitātes un darbības principi, iesaistīto pušu ieguvumi un darbības ilgtspēja. Padziļināti pētīta Somijas un Beļģijas dzīvo laboratoriju attīstības pieredze, kas salīdzinoši agrīni uzsāka dzīvo laboratoriju iniciatīvu īstenošanu un atbalstu. Darba praktiskā daļa ietver RTU Dizaina fabrikas biznesa modeļa aprakstu, kas balstīts uz „atvērto” biznesa modeli un ņem vērā analītiskās izpētes secinājumus. Kā RTU Dizaina fabrikas pamatdarbību ierosināts noteikt zinātniskās pētniecības darbu un izglītības pakalpojuma nodrošināšanu, produktu dizainēšanas un tā pārneses un modelēšanas datorprogrammā pakalpojumus un pieejas darba telpām, inovatīvām digitālām iekārtām un aprīkojumam nodrošināšanu. RTU Dizaina fabrika ir atklāta tipa darbnīca, kas nodrošina atbalstu jaunu produktu un tehnoloģiju attīstībai atvērtas inovācijas veidā. Secinājumi un priekšlikumi apkopoti darba beigās. Maģistra darba apjoms ir 101 lapaspuse, kas sastāv no trīs nodaļām. Darbam ir seši pielikumi. Maģistra darba projekta daļas mērķis ir sniegt priekšlikumus RTU Dizaina Fabrikas kapacitātes attīstībai un lomas nostiprināšanai studentu inovāciju un uzņēmējspēju attīstībā un sadarbības īstenošanā ar uzņēmējiem. Darba pirmajā nodaļā apskatīta Dizaina Fabrikas loma un galvenie uzdevumi RTU kopējo mērķu sasniegšanā, kā arī raksturots tās darbības sociālekonomiskais konteksts. Nodaļas ietvaros secināts, ka mūsdienu ekonomikā, ko raksturo digitālās transformācijas procesi, ar inovāciju un uzņēmējdarbību saistītās prasmes un digitālās prasmes ir augsti pieprasītas un vienlaikus trūkstošas. Izglītības saturam un mācībām ir jāpielāgojas tehnoloģiju progresam un darba tirgus izmaiņām, lai stiprinātu darbaspēka digitālās prasmes un inovāciju kapacitāti, kas nepieciešamas uzņēmumu izaugsmei un konkurētspējai. Otrajā nodaļā sniegti priekšlikumi Dizaina Fabrikas attīstības projektiem un to pamatojums. Attīstības projekti paredz pakāpeniskas pārmaiņas Dizaina Fabrikas darbību paplašināšanai un efektīvākai īstenošanai. Lomas nostiprināšanai inovāciju izglītībā un sadarbībā ar uzņēmumiem ierosināts Dizaina Fabrikas pakalpojumus diversificēt, tostarp paplašinot mācību piedāvājumu pieaugušo izglītības ietvaros, un esošajiem pakalpojumiem paplašināt mērogu. Priekšlikumi ietver arī iekšējās sadarbības prakses attīstību starp dažādām RTU strukūrvienībām, kā arī sistēmiskāku un mērķtiecīgāku sadarbības praksi ar uzņēmumiem kopīgiem īstermiņa un vidēja termiņa sadarbības projektiem, tostarp pasniedzēju sadarbības tīklu ar uzņēmumiem paplašināšanu. Trešajā nodaļā ietverti piedāvāto attīstības projektu finansēšanas avotu priekšlikumi, tostarp novērtējot attīstības projektu iespējamās izmaksas un ieguvumus. Maģistra darba projekta daļas apjoms ir 77 lapaspuses, kas sastāv no trīs nodaļām.
Keywords Dzīvā laboratorija, atvērtās inovācijas, lietotāju virzītas inovācijas, Dizaina fabrika, digitālā prototipēšana, inovāciju kompetences
Keywords in English Living Lab, open innovation, user-driven innovation, Design Factory, digital prototyping, innovation competences
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 18.06.2018 15:05:39