Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Innovations and Entrepreneurship
Title in original language "Komplementāras daudzplatformu mūžizglītības tehnoloģijas “eBig3” komercializēšana"
Title in English "Commercialization of Complementary Multiplatform Life-Long Learning Technology „eBig3”"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Aigars Laizāns
Reviewer Modris Ozoliņš, docents (prakt.), RTU SPN
Abstract Jaunu, vēl nebijušu vērtīgu produktu radīšanas pamatā ir intuitīvā domāšana, kas ietver spēju noteikt, ne vienmēr pamanāmas, ieinteresēto pušu vajadzības, kas tiek identificētas, pateicoties atsevišķu ideju autoru pieredzei, zināšanām un kompetencei, kā arī izpratnei par būtisku starpdisciplinārās ietekmes nozīmi, jaunu produktu izstrādes procesā. Darbā tika izvirzīts un sasniegts mērķis: izpētīt un atrast labāko biznesa modeli, komercializēšanas iespēju jaunajai komplementārās daudzplatfomu mūžizglītības tehnoloģijai „eBig3”. Maģistra darba teorētisko daļu veido teorētiķu Garija Hamela (Gary Hamel) Aleksandra Ostervaldera (Alexander Osterwalder), kā arī citu autoru ieteikumi un kritēriji, kas pēc autores domām vislabāk iederas komplementārās daudzplatfomu mūžizglītības tehnoloģijas „eBig3” biznesa modeļa izveides un komercializēšanas iespēju izvērtēšanas procesā. Pētījuma gaitā tika aplūkotas: mūžizglītības tendences, tehnoloģiskās attīstības prognozes mūžizglītības kontekstā, biznesa procesu modeļi, komercializēšanas metodes, biznesa modeļi, veikta “eBig3” darbības analīze, tirgus analīze, mērķagrupas paradumu un apmierinātības ar “eBig3” pakalpojuma kvalitāti aptauja (noteikts klienta raksturs/profils). Balstoties uz analītiskajā un teorētiskajā daļā veikto pētījumu rezultātiem veikti aprēķini, aprēķinātas “eBig3” ieviešanas izmaksas, izveidots pamatojums, veikta komercializēšanas modeļa un „eBig3” biznesa modeļa izvēle, izstrādāts „eBig3” komercializēšanas plāns un biznesa modelis. Noslēguma daļā aplūkotas intelektuālā īpašuma tiesību problēmas „eBig3” kontekstā, mārketinga stratēģijas un izstrādāti priekšlikumi veiksmīgai investīciju piesaistei (pakalpojuma dzīvotspējai) - komercializēšanai.
Keywords Komplementāra izglītība, daudzplatformu izglītība, mūžizglītība, mūžizglītības tehnoloģijas, eBig3, komercializēšanas modelis, biznesa modelis, mācoli, mārketinga stratēģija
Keywords in English Complementary education, multiplatform education, lifelong learning, lifelong learning technologies, eBig3, commercialization model, business model, learning objects, marketing strategy
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 14.06.2018 16:11:26