Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Engineering
Title in original language "Monolītā dzelzsbetona karkasa ēku robustuma prasību nodrošināšana"
Title in English "Provision of structural robustness requirements of in-situ reinforced concrete frame buildings"
Department 24000 Faculty of Civil Engineering
Scientific advisor Leonīds Pakrastiņš
Reviewer Jans Veļičko
Abstract ANOTĀCIJA Maģistra darbs „Monolītā dzelzsbetona karkasa ēku robustuma prasību nodrošināšana (Provision of structural robustness requirements of in-situ reinforced concrete frame buildings)” izstrādāts profesionālā maģistra studiju programmā „Būvniecība”. Rīga, Rīgas Tehniskā universitāte, Būvniecības inženierzinātņu fakultāte, Būvkonstrukciju katedra – 2018. gadā. Maģistra darbā izpētīta robustuma prasību nodrošināšana ēkas būvkonstrukcijām atbilstoši to seku klasei, lai novērstu ēkas progresīvu sabrukumu tādu apstākļu gadījumā kā, eksplozija un cilvēku pieļautas kļūdas būvniecības procesā un ēkas ekspluatācijas laikā. Detalizēti izskatīta nesošā monolītā dzelzsbetona karkasa robustuma risinājumu stratēģija būvēm ar seku klasi CC2b un zemāku. Izpēte veikta atbilstoši eirokodeksu prasībām projektētam dzelzsbetona karkasam normālas ekspluatācijas situācijai un piemērojot šādas robustuma prasības: - Nodrošināta horizontālu un vertikālu saišu sistēma karkasa konstrukcijā atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem un šī darba 4. un 5. nodaļai; - Ēkas mehāniskās stiprības un stabilitātes nodrošināšana nestspējas ārkārtas iedarbju situācijā, kad būvkonstrukciju kopējā aprēķina modelī secīgi pa vienai tika izņemtas 1. stāva kolonnas - viena kolonna vienā reizē. Maģistra darbs sastāv no 5 nodaļām. Pirmajā nodaļā „Ēkas robustums un tā izpratne” tiek apskatīta būvkonstrukciju robustuma būtība, ņemot vērā ēkas konstruktīvo shēmu, slodzes, alternatīvos slodžu pārdales ceļus, aprēķinu pieņēmumu jūtību pret būvniecības pielaidēm un citām nenoteiktībām. Otrajā nodaļā „Normatīvais regulējums, labas prakses rokasgrāmatas un to interpretācija” izklāstīta seku klašu iedalījuma ietekme uz ēkām. Trešajā nodaļā „Robustuma risinājumu projektēšana” uzmanība vērsta uz konkrētām metodēm un risinājumiem, lai nodrošinātu ēkas seku klasei atbilstošu robustumu. Ceturtajā nodaļā „Monolītā dzelzsbetona konstrukciju robustuma risinājumi” apskatītas robustuma nodrošinājuma prasības monolītā karkasa ēkām un to realizācija ēkas būvprojekta izstrādes periodā. Piektajā nodaļā „Monolītā dzelzsbetona karkasa ēkas konstrukciju aplēse” tika novērtēta monolītā dzelzsbetona karkasa ēkas robustuma prasību piemērošanas ietekme uz pārseguma stiegrojuma apjomu, atkarībā no ēkas ģeometrskajiem parametriem un seku klases. Darbs satur 86 lapaspuses, 27 attēlus, 12 tabulas un 25 literatūras avotus.
Keywords robustums, progresīvs sabrukums, seku klase, monolītā dzelzsbetona konstrukcijas
Keywords in English robustness, progressive collapse, consequence class, in-situ reinforced concrete structures
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 13.06.2018 22:43:20