Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Civil Engineering
Title in original language "Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku kompleksa jaunbūve Rīgā"
Title in English "Multi-storey multifunctional residential complex construction in Riga"
Department 24000 Faculty of Civil Engineering
Scientific advisor Andīna Sprince
Reviewer Līga Radiņa
Abstract Diplomprojekts sastāv no divām daļām – pētnieciskās un inženierprojekta daļas. Pētnieciskā darba tēma ir “Betona šļūdes deformācijas spiedes un stiepes slogojumā”, savukārt inženierprojekta darba tēma ir “Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku kompleksa jaunbūve Rīgā”. Diplomdarba pētnieciskajā daļā ir apskatīts augstas stiprības betons, šļūde kā parādība, tās pamatprincipi un galvenie, ietekmējošie faktori, kā arī apkopotas dažādas šļūdes deformāciju aprēķinu metodes. Pētnieciskajā daļā dots arī ieskats šļūdes deformāciju eksperimentālā noteikšanā. Teorētiski aprēķinātas šļūdes deformācijas spiedes un stiepes slogojumā pie dažādām betona stiprības klasēm, mainot plātnes biezumus un fiksējot rezultātus grafiski. Iegūtās teorētiskās sakarības salīdzinātas ar eksperimentālajos testos iegūtajām. Iegūtās teorētiskās sakarības salīdzinātas ar eksperimentālajos testos iegūtajām. Darba otrā daļa - inženierprojekts - atspoguļo objekta vispārtehnisko raksturojumu, iekļaujot objekta īsu situācijas aprakstu, ģenplānu, teritorijas labiekārtojuma plānu ar vides pieejamības aprakstu, ēkas ugunsdrošības prasības, arhitektūras risinājumus un nesošo konstrukciju pārbaudes, ārsienas siltumtehnisko aprēķinu, kā arī dažādu inženiertīklu komunikācijas un inženiertehnoloģiju. Darbā tāpat ir veikts dažādu pārsegumu veidu ekonomiskais salīdzinājums, kā arī 3 nesošo konstrukciju pāļu pamatu, kolonnu, pārseguma un 1 mezgla aprēķins - pārseguma caurspiešanas mezgls. Izstrādāts arī darba būvdarbu organizācijas apraksts un galvenie tehnoloģiskie procesi darba un vides aizsardzības prasības, būvdarbu kalendārais grafiks un aprēķināti objekta ekonomiskie rādītāji, atspoguļojot - lokālo tāmi, kopsavilkuma aprēķinus un koptāmi. Darbs ir izstrādāts latviešu valodā un sastāv no 177 lapaspusēm, 63 attēliem, 21 tabulas un izmantoti 38 litertūras avoti. Inženierprojekta grafiskā daļa sastāv no 9 A1 formāta lapām.
Keywords Betona šļūde, spiede, stiepe, HPC
Keywords in English Concrete creep, compression, tension, HPC,
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 13.06.2018 10:35:30