Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Economics
Title in original language "Finanšu investīciju alternatīvu novērtēšana"
Title in English „Valuation of financial investment alternatives”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Asoc.prof.L.Ādamsone
Reviewer
Abstract Finanšu investīcijas akcijās ir brīvo naudas līdzekļu ieguldījums vērtspapīros, kurš dod iespējas uzņēmējiem piesaistīt brīvos finanšu līdzekļus, savukārt investoriem ieguldīt savus finanšu līdzekļus ar mērķi nopelnīt vēl vairāk. Investīcijas uzņēmumu akcijās ir ļoti riskantas, tomēr dažreiz tās izrādās ļoti ienesīgas. Investors nonāk ļoti nopietnas izvēles priekšā - kurā uzņēmumā ieguldīt savus finanšu līdzekļus, lai nauda nepazaudētu savu vērtību. Lai nolemtu, kurā uzņēmumā ieguldīt, investoram ir jāveic ļoti nopietna un dziļa uzņēmumu finanšu analīze. Bakalaura darbā Finanšu investīciju alternatīvu novērtēšana tika izpētīti trīs uzņēmumi (Smith & Nephew, Consort Medical, Care UK), kuri darbojas vienā nozarē, t.i., veselības aprūpes inventārs un pakalpojumi. Visu trīs uzņēmumu akcijas apgrozās Londonas fondu biržā. Bakalaura darba mērķis ir izanalizēt trīs uzņēmumu finansiālo stāvokli, lai noskaidrotu, kura uzņēmuma akcijas labāk iegādāties. Darba teorētiskajā daļā tika izpētīta investīciju būtība un klasifikācija, apskatīti finanšu tirgus pamatjēdzieni, noteikta kapitāla ieguldījumu akcijās nozīme. Savukārt darba analītiskajā daļā tika veikta uzņēmumu finanšu analīze, novērtētas uzņēmumu akciju cenas gan ar fundamentālo, gan ar tehnisko analīzi, tika izanalizēta uzņēmumu dividenžu politika, tika prognozētas ar trenda funkcijas izvēles metodi dividendes uz vienu akciju, tika apskatīti iespējamie finanšu riski un aprēķināta investīciju riska pakāpe ar statistisko metodi. Darba nobeigumā tika izstrādāti un argumentēti secinājumi un priekšlikumi. Veicot uzņēmumu finanšu analīzi, tiek konstatēts, ka uzņēmums ar visstabilāko finanšu stāvokli ir Smith & Nephew, tomēr uzņēmumam Consort Medical ir arī pozitīvi rezultāti. Tika secināts, ka visiem trim uzņēmumiem piemīt pastāvīga dividenžu apmēra pieauguma politika. Veicot dividenžu apmēra uz vienu akciju prognozi, visaugstākās dividendes uz vienu akciju tika noteiktas Consort Medical uzņēmumam. Novērtējot uzņēmumu akciju cenas ar fundamentālo analīzi tika konstatēts, ka uzņēmumam Consort Medical gandrīz visi analizējamie rādītāji ir vislabākie salīdzinājumā ar pārējiem uzņēmumiem. Veicot uzņēmumu akciju cenu tehnisko analīzi tika secināts, ka Consort Medical uzņēmuma akciju cena tagad ir viszemākajā līmenī un drīzumā pieaugs. Aprēķinot investīciju riska pakāpi ar statistisko metodi, tika konstatēts, ka projekts ar viszemāko investīcijas riska līmeni ir investīcijas uzņēmuma Consort Medical akcijās. Tātad ir ieteicams ieguldīt finanšu līdzekļus uzņēmumā Consort Medical. Savukārt uzņēmuma Smith & Nephew akcijas ir vērts iegādāties, ja akciju cenas līmenis pazemināsies vismaz līdz 4,17£ par vienu akciju. Nav rekomendējams pirkt uzņēmuma Care UK akcijas, jo šim uzņēmumam ir nozīmīgas problēmas ar finanšu stabilitāti. Darba kopējais lappušu skaits ir 61 lpp. Darbā ir 15 attēli, 10 tabulas un 6 pielikumi.
Keywords finanšu investīcijas; akciju novērtēšana; finanšu analīze;
Keywords in English financial investment; evaluation of share; financial analysis;
Language lv
Year 2010
Date and time of uploading 19.04.2011 09:42:59