Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Financial Engineering
Title in original language Latvijas kuģniecības nozares uzņēmumu akciju analīze un prognozēšana ar laika rindu modeļiem
Title in English Latvian Shipping Industry Enterprises Stock Analysis and Forecasting with Time Series Models
Department
Scientific advisor Oksana Pavļenko
Reviewer D. Bļizņuks
Abstract Bakalaura darba tēma: Latvijas kuģniecības nozares uzņēmumu akciju analīze un prognozēšana ar laika rindas modeļiem. Bakalaura darba mērķis: Novērtēt kuģniecības nozares vērtību Latvijā un prognozēt vērtības izmaiņas. Bakalaura darbs sastāv no ievada, četrām nodaļām, secinājumiem un izmantotās literatūras saraksta. Bakalaura darba apjoms: 65 lappuses, 59 attēli, 3 tabulas un 10 formulām. Pirmajā nodaļā tika aprakstīti Latvijas kuģniecības nozares nozīmīgākie uzņēmumi, šo uzņēmumu svarīgākie darba uzdevumi, vēsturiskie fakti un nākotnes plāni. Otrā nodaļa ir veltīta pētīšanai Latvijas kuģniecības nozares nozīmīgāko uzņēmumu akciju cenām. Šajā nodaļā tika izskātiti AS “Latvijas kuģniecības”, AS “Rīgas kuģu būvētavas” un AS “Tosmares kuģu būvētavas” vēsturisko datu grafiki un vērtspapīri. Trēšajā nodaļā aprakstīta laikrindas analīzes teorētiskā daļa. Tika paskairoti tādi jēdzieni kā eksponenciālā izlīdzināšana, laikrindas ARIMA modeļi, ARIMA konstruēšanas Boksa-Dženkinsa metode, ARCH/GARCH modelis, VAR un VEC novērtēšana, kā arī E-views programmas pielietošana. Ceturtajā nodaļā izanalīzētas visas trīs laikrindas – laika periodā no 2015. gada 13. februāra līdz 2018. gada 13. februārim, pielietojot dažādas E-views programmas funkcijas, veidojot dažādus modeļus un prognozējot tos. Nobeigumā tika izvirzīti secinājumi par paveikto darbu.
Keywords kuģniecība, akciju analīze, prognozēšana, E-views
Keywords in English shipping, stock analysis, forecasting, E-views
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 12.06.2018 20:52:54