Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Financial Engineering
Title in original language Latvijas autovadītāju civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas prēmiju vadības sistēmas matemātiskā modeļa optimizācija
Title in English The Optimization of Insurance Premium Mathematical Model for Vehicle Owners Compulsory Third Party Liability Insurance in Latvia
Department Faculty Of Computer Science Information Tehnology And Energy
Scientific advisor Andrejs Matvejevs
Reviewer K. Kozlovskis
Abstract Latvijā ir spēkā 'Bonus-Malus' sistēma, kurā tiek uzskaitīti visi transportlīdzekļu īpašnieki un sadalīti klasēs, 1. - vissliktākā 17. - vislabākā. Transportlīdzekļu īpašnieki tiek iedalīti klasēs pēc izraisīto ceļu satiksmes negadījumu skaita un to biežuma. Šī sistēma palīdz apdrošinātājiem piedāvāt atlaides labajiem un piemērot piemaksas sliktajiem autovadītājiem. ‘Bonus-Malus’ klase ir viens no daudziem mainīgajiem, ko apdrošināšanas sabiedrības ņem vērā, piemērojot transportlīdzekļu īpašniekiem atbilstošu prēmijas apmēru. Bakalaura darbā tiek analizēta 'Bonus-Malus' sistēma Latvijā. Darba mērķis ir izpētīt šīs sistēmas darbību, noteikt tās lietderību un izvirzīt priekšlikumu tās uzlabošanai, kā arī praktiski izveidot uzlabotu 'Bonus-Malus' aprēķināšanas programatūru, kas precīzāk atspoguļoto ar autovadītāju saistītos riskus un ļautu apdrošināšanas sabiedrībām precīzāk piemērot apdrošināšanas prēmijas. Izpētot esošo sistēmu autors izdara secinājumus par tās nepilnībām, kas ir neatbilstošas 'Bonus-Malus' klases piemērošana autovadītājiem, kuri ir izraisījuši maznozīmīgus un lētus ceļu satiksmes negadījumus. Autors piedāvā esošo Latvijas 'Bonus-Malus' sistēmu papildināt ar 3 apakšklasēm, kurās tiek atspoguļots apdrošināmā izdarīto ceļu satiksmes negadījumu izraisītās sekas naudiskā apmērā, pilnveidojot Latvijas 'Bonus-Malus' sistēmu ar katrai klasei atbilstošu apakšklasi. Tas apdrošināšanas sabiedrībām dotu vairāk informācijas par jaunajiem klientiem, tādejādi katram automobiļa īpašniekam tiktu aprēķināta precīzāka OCTA polises cena, kas būtu ieguvums visām iesaistītajām pusēm. Darbs sastāv no titullapas, anotācijas, satura, ievada, teorētiskās un praktiskas daļas, secinājumiem, pielikumiem un izmantotās literatūras avotu saraksta. Teorētiskajā daļā tiek aprakstīta Latvijas 'Bonus-Malus' sistēmas un esošais matemātiskais modelis Latvijā, kā arī tiek sniegti priekšlikumi tā uzlabošanai. Praktiskajā daļā autors izstrādā programmatūru, kura aprēķina 'Bonus-Malus' klases pēc optimizēta un uzlabota modeļa, kas apdrošināšanas sabiedrībām sniedz precīzāku autovadītāja riska novērtējumu. Bakalaura darba rezultāti tiek atspoguļoti secinājumos. Darba apjoms ir 61 lappuses, kas satur 3 tabulas, 6 attēlus, 8 formulas un 3 pielikumus. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā tika izmantoti 11 literatūras avoti
Keywords Bonus-Malus; Matemātiskā optimizācija; Bonus-Malus sistēma
Keywords in English Bonus-Malus; Mathematical optimization; Bonus-Malus system
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 12.06.2018 14:27:47