Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Financial Engineering
Title in original language Alternatīvi ieguldījumi Latvijas pensiju sistēmas 2.līmeņa pensiju fondos
Title in English Alternative Investment Opportunities for Second Pillar Pension Funds of the Pension System of Latvia
Department
Scientific advisor Andrejs Matvejevs
Reviewer T. Laizāns
Abstract Bakalaura darba mērķis ir noteikt alternatīvu ieguldījumu iespējas Latvijas pensiju sistēmas otrā līmeņa pensijas uzkrājumam, kuras būtu piemērotākas ilgtermiņa investīciju portfeļa veidošanai. Darbā tiek izpēti valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāju piedāvātie pensiju plāni, citu valstu piemēri pensijas uzkrājuma veidošanai, kā arī ekspertu viedokļi. Darbs sadalīts piecās daļās. Pirmajās divās izpētīta ieguldījumu nozare Latvijā un Latvijas pensiju sistēma. Trešajā daļā apskatīti alternatīvu ieguldījumu veidi ilgtermiņa ieguldījumu portfelim. Ceturtajā daļā aprakstīts teorētiskais pamatojums ieguldījumu portfeļa izveidei, kā arī ieguldījumu portfeļa izveide, izmantojot MS Excel programmatūru. Savukārt piektajā daļā salīdzināti iegūtā portfeļa rezultāti ar reālu pensiju plāna ieguldījuma portfeli. Teorētiskais portfelis tiek veidots, balstoties uz H. Markovica Moderno portfeļu teoriju un izmantojot IPAS “Indexo” pensiju plāna “Izaugsme 47-57” portfeli, kā arī iegūtie rezultāti tiek salīdzināti ar šī portfeļa reālajiem rezultātiem. Darbs rakstīts latviešu valodā un sastāv no 41 lapas puses, 17 nodaļām, 8 apakšnodaļām, 13 attēliem, 3 tabulām, 8 formulām, 10 pielikumiem un 43 avotiem.
Keywords pensija uzkrājums, pensiju otrais līmenis, ieguldījumu portfelis, ieguldījumu fondi, Modernā portfeļu teorija
Keywords in English pension savings, second pillar pension, investment portfolio, mutual funds, Modern portfolio theory.
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 12.06.2018 14:09:59