Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Financial Engineering
Title in original language Kapitāla rezervju ietekmes analīze uz bankas pelnītspēju : Baltijas valstu pieredze
Title in English Analysis of Influence of Capital Buffers to Banks Profitability: Baltic States Experience
Department
Scientific advisor Svetlana Krivova
Reviewer I. Zariņa
Abstract Bakalaura darbā izpētīta kapitāla rezervju ietekme uz bankas pelnītspēju, apskatot četras bankas Baltijas valstīs. Pēc ietekmes izvērtēšanas ir aprēķināta nākotnes peļņas prognoze, zinot nākotnes kapitāla rezervju prasību. Pētījuma gaitā izstrādāts automatizēts modelis analīzei un prognozes veikšanai, izmantojot MS Excel VBA kodu. Pirmajā daļā tiek sniegts ieskats par vispārējām kapitāla pietiekamības prasībām. Raksturotas kapitāla rezerves un bankas pelnītspējas rādītāji. Otrajā daļā apskatīti izvēlēto banku vēsturiskie dati par nozīmīgākajiem kapitāla pietiekamības un pelnītspējas rādītājiem. Parādīta automatizētā analīzes un prognozes rīka darbība, atspoguļojot būtiskākos analīzes un prognozes rezultātus. Bakalaura darbs aprakstīts 73 lapās, tās ietver 17 tabulas, 32 attēlus un 15 pielikumus. Izmantoti 44 literatūras avoti.
Keywords kapitāla pietiekamība, kapitāla rezerves, kapitāla saglabāšanas rezerve, pretcikliskā kapitāla rezerve, globāli sistēmiskas finanšu iestādes rezerve, citas sistēmiski nozīmīgas finanšu iestādes rezerve, sistēmiskā riska rezerve, pelnītspēja.
Keywords in English capital adequacy, capital buffers, capital conservation buffer, countercyclical capital buffer, global systemically important institution buffer, other systemically important institution buffer, systemic risk buffer, profitability.
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 11.06.2018 21:59:29