Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Information Technology
Title in original language Datu analīze, apstrāde un metožu validācija klasifikācijā
Title in English Data Analysis and Processing and Method Validation in the Classification
Department 12100 Institute of Information Technology
Scientific advisor Madara Gasparoviča-Asīte
Reviewer Dr. sc. ing. Sigita Misiņa
Abstract Darbs ir veltīts interneta resursos pieejamu datu kopu izpētei un analīzei, kā arī iegūtā informācija pielietota veidojot rekomendācijas. Galvenā uzmanība tika pievērsta šādu uzdevumu risināšanai: interneta resursos pieejamo datu kopu analīzei; rekomendāciju izstrādei balstoties uz iegūtajiem rezultātiem. Darbs sastāv no ievada, divām nodaļām un secinājumiem par izstrādāto darbu. Ievadā aprakstīta tēmas aktualitāte, formulēts darba mērķis un doti darba uzdevumi. Pirmajā nodaļā apkopota literatūra par datu analīzes un apstrādes metodēm. Aprakstīti datu tipi, datu kopu veidi, datu ieguves process. Dots datu pirmapstrādes posmu apraksts, kā arī datu sagatavošanas posms un klasifikācijas jēdziena apraksts. Otrajā nodaļā tika veikti praktiski eksperimenti ar datu kopām. Pirms eksperimentu veikšanas tika izveidoti kritēriji datu kopām. Tabulas veidā apkopotas 10 datu bāzes un vispārēja informācija par tām. Izveidota otra tabula, kurā aprakstīta informācija par datu bāzē pieejamajām kategorijām, to skaitu, lielāko un mazāko datu kopu skaitu vienā kategorijā. Veikti praktiski eksperimenti ar četriem klasifikācijas algoritmiem – Naivā Baijesa, mākslīgiem neironu tīkliem, k-tuvākā kaimiņa un lēmumu pieņemšanas koku. Aprakstīti praktisko eksperimentu rezultāti ar katru klasifikācijas algoritmu un izstrādātas rekomendācijas katrai datu bāzei un datu kopām. Secinājumos aprakstīti iegūtie praktisko eksperimentu rezultāti un izklāstīta darba gaita. Darba apjoms 52 lpp., 4 tabulas, 14 attēli, 15 literatūras avoti.
Keywords DATU ANALĪZE, APSRTRĀDE UN METOŽU VALIDĀCIJA KLASIFIKĀCIJĀ
Keywords in English DATA ANALYSIS AND PROCESSING AND METHOD VALIDATION IN THE CLASSIFICATION
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 11.06.2018 11:21:46