Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Heat, Gas and Water Tehnology
Title in original language "Dabasgāzes patēriņa uzskaites precizitātes saglabāšana"
Title in English "Maintaining the accuracy of accounting of natural gas consumption"
Department 24300 Institute of Heat, Gas and Water Technology
Scientific advisor Jeļena Tihana
Reviewer Ilmārs Bode
Abstract Maģistra darba autors – Edijs Jonass. Maģistra darbā “Dabasgāzes patēriņa uzskaites precizitātes saglabāšans” veikts pētījums par rūpniecisko gāzes patēriņa skaitītāju metroloģisko veiktspēju ar mērķi piedāvāt risinājumu skaitītāju precizitātes nodrošināšanai visā lietošanas periodā. Precīza dabasgāzes uzskaite norēķinu nolūkiem, izmantojot piemērotus mērīšanas līdzekļus, ir aktuāla tēma, jo dabasgāzes patēriņš Latvijā ir svārstīgs atkarībā no dažādiem faktoriem un saskaņā ar Eiropas Savienības prasībām attiecībā uz energoefektivitātes pasākumu ieviešanu, jāuzlabo energoapgādes drošība un jāsamazina primārās enerģijas patēriņš. Maģistra darbā sniegts ieskats par reglamentētās metroloģijas nozīmi un uzdevumiem mērījumu kvalitātes un ticamības nodrošināšanā valstī, kā arī par dabasgāzes patēriņa sadalījumu Latvijā. Tā kā lielākais piegādātās dabasgāzes apjoms ir enerģētikas nozarē, kurā dabasgāzes uzskaitei izmanto relatīvi mazu komercuzskaites mērīšanas līdzekļu skaitu, kā rezultātā rūpnieciskajiem gāzes patēriņa skaitītājiem ir būtisks pamatresursa nolietojums, tad maģistra darbā apskatīti turbīnas tipa un rotācijas tipa gāzes skaitītāju mērīšanas principi, kā arī apkopotas šo skaitītāju priekšrocības un trūkumi. Darbā analizēti rūpniecisko gāzes skaitītāju precizitāti ietekmējošie faktori. Pētījums aptver 2270 rūpnieciskos gāzes skaitītājus, kuriem veikta verificēšana akreditētā inspicēšanas institūcijā pēdējo 10 gadu laikā. Analizētas verificēšanas brīdī fiksētās skaitītāju rādījumu kļūdas, lai noteiktu sakarību starp skaitītāju precizitāti un to nolietojumu. Papildus veikts praktisks eksperiments ar rotācijas tipa gāzes skaitītājiem. Pētījuma rezultātā darba autors sniedz ieteikumus dabasgāzes uzskaites mērīšanas līdzekļu izvēlei un piedāvā risinājumus gāzes skaitītāju precizitātes saglabāšanai lietošanas laikā. Maģistra darba ietvaros veiktās izpētes rezultāti var tikt pielietoti, plānojot gāzes skaitītāja iegādi un uzstādīšanu objektā enerģētikas nozarē. Maģistra darba apjoms – 66 lappuses, 13 tabulas, 26 attēli, 5 pielikumi, 44 izmantotie literatūras avoti
Keywords gāzes patēriņa skaitītājs mērījumu kļūda nolietojums plūsma precizitāte reglamentētā metroloģija verificēšana
Keywords in English accuracy flowrate gas meter legal metrology measurement error verification wear-out
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 11.06.2018 10:31:01