Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Heat Power and Heat Engineering
Title in original language Lielvārdes pilsētas siltumapgādes rekonstrukcija, iekļaujot šķeldas katlu mājas un siltumtrašu izbūvi
Title in English Reconstruction of Lielvārde Town Heat Supply, including Woodchips Boiler House and Heating Mains Projects
Department
Scientific advisor Sigurds Jaundālders
Reviewer Dmitrijs Rusovs
Abstract Lauras Siliņas diplomprojektā „Lielvārdes pilsētas siltumapgādes rekonstrukcija, iekļaujot šķeldas katlu mājas un siltumtrašu izbūvi” pētīta Lielvārdes pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana, apvienojot vairākas katlu mājas vienā, izbūvējot jaunas siltumtrases un pārejot no fosilā kurināmā uz biokurināmo - šķeldu. Lai sasniegtu darbā izvirzītos mērķus, tiek apskatīts kurināmā salīdzinājums, īpašu uzmanību pievēršot dabasgāzes un koksnes (šķeldas) salīdzinājumam. Vienā no diplomprojekta sadaļām ir apskatīti šķeldas katlu mājas un centralizētās siltumapgādes darbības principi, lai rastu lielāku izpratni darba praktiskajai daļai, kurā apskatīta pašreizējā Lielvārdes pilsētas centralizētā siltumapgāde, kā arī tiek veikts jaunas šķeldas katlu mājas un siltumtrašu projekts. Uzņēmumam SIA „Lielvārdes Remte” bija konsultatīvs uzdevums šī diplomdarba tapšanā. Visus tehniskos risinājumus, aprēķinus un informāciju, kas ietverta Lauras Siliņas diplomdarba saturā, SIA „Lielvārdes Remate” var izmantot sava uzņēmuma tālākas darbības attīstībā. Diplomprojekts sastāv no 63 lappusēm, kurās ietverti 16 attēli, 14 tabulas un 4 pielikumi. Darbā izmantots 46 literatūras avots.
Keywords Lielvārdes siltumapgāde, šķeldas katls, biomasas katla darbība, siltumtrases
Keywords in English Wood chip boiler house, district heat supplay sistem, heating mines project
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 09.06.2018 03:08:54