Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Automation and Computer Engineering
Title in original language Tiešsaistes interaktīva uzdevumu krājuma izveide vidusskolas līmeņa fizikas apgūšanai
Title in English Development of an Interactive Online Study Guide for Learning High School Level of Physics
Department Viedo datortehnoloģiju institūts
Scientific advisor Aleksandrs Sisojevs
Reviewer Z. Markovičs
Abstract Darbā ir aprakstīts teorētiskais un praktiskais vidusskolas līmeņa fizikas – mehānikas nozaru tiešsaistes apguves līdzekļa izstrādes process. Šī dokumenta mērķis ir izklāstīt teorētisko informāciju, kuru ir nepieciešams pārzināt, lai izstrādātu darba uzdevumos definēto mērķi, aprakstīt darbības, kādas tika veiktas, lai sasniegtu šo mērķi un sasniegto rezultātu analīzi un secinājumus. Darba dokumentācija sastāv no piecām nodaļām – ievada, teorētiskās daļas, praktiskās daļas realizācijas, rezultātu analīzes un secinājumiem. Ievads satur darba temata un mērķa izvēles motivāciju un vispārēju aprakstu par to, kas ir sagaidāms nākamajās darba nodaļās. Teorētiskā daļa satur darba izpildei nepieciešamo teorētisko informāciju. Teorētiskā daļa tiek iedalīta trīs punktos – tīmekļa vietnes izveide, kas apakšpunktu veidā atspoguļo informāciju par tīmekļa lapas izstrādes valodām, 3D objektu izveide, kas satur informāciju par 3D grafikas izstrādes programmatūru, un mehānikas nozare fizikā, kas apakšpunktu veidā paskaidro kas ir mehānika un tās apakš nozares. Realizācijas daļa satur darba mērķa izpildes soļus, kas ir aprakstīti piecos punktos – lokālā servera izveide, tīmekļa lapu struktūras izstrāde, stila izstrāde, lietotāja interfeisa uzlabojošu efektu izstrāde, 3D objektu izstrāde un šo objektu iekļaušana tīmekļa vietnē un šie punkti ir sadalīti detalizētākos izstrādes soļu apakšpunktos. Rezultātu novērtēšanas daļā tiek aprakstīti iegūtie rezultāti un sniegts to novērtējums. Secinājuma daļā tiek sniegts kopskats uz darba ietvaros paveikto un sniegts izstrādātāja personīgais viedoklis par darba rezultātu.
Keywords Tiešsaiste, fizika
Keywords in English Online, physics
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 08.06.2018 20:01:53