Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Engineering
Title in original language "Nanosilīcija un lidojošo pelnu izmantošana putu betona ražošanā"
Title in English "Nanosilica and fluash usage in foam concrete production"
Department 24000 Faculty of Civil Engineering
Scientific advisor Genādijs Šahmenko
Reviewer Aiva Kukule
Abstract Betona ražošanas nozare mūsdienās saskaras ar aktuālu problēmu, kā ietaupīt materiālos resursus betona ražošanā, tāpēc tiek meklēti jauni un ekonomiski izdevīgi materiālu sastāvi vai piedevas. Dabas resursu, kā arī enerģijas taupīšanas nolūkos ir svarīgi betonu padarīt ekoloģiskāku, piemēram, cementu daļēji aizstājot ar efektīvām mikropiedevām kā lidojošie pelni, nano silīcijs. Nanobetons ir betons, kur daļa tradicionālās ražošanas izejvielu aizvietotas ar mikro un nano pildvielām, kas uzlabo betona maisījuma iestrādājamību un paaugstina mehāniskās ekspluatācijas īpašības. Maģistra darba mērķis ir iegūt efektīvu nanomodificētu putu betonu, izmantojot kompleksās piedevas – nanosilīciju un lidojošos pelnus. Lai sasniegtu mērķi, maģistra darba pirmajā daļā ir sniegts teorētiskais pārskats par nanotehnoloģijām būvniecībā, nanobetona sastāvdaļām, īpašībām un to pielietojumu. Otrajā maģistra darba daļā ir izstrādāta eksperimenta plāna matrica ar diviem mainīgajiem parametriem - lidojošajiem pelniem, kas sastāda līdz pat 30% no cementa daudzuma un nanosilīcija, kas sastāda līdz 4 % no cementa apjoma. Detalizēti ir aprakstīts veiktais pētījums, kur kopumā tika sagatavoti 12 dažādu sastāvu putu betona paraugi. Putu betona paraugiem visiem sastāviem kā nemainīgo daudzumu pildvielas tika izmantotas smilts, metakaolīns, silīcija dioksīds, plastifikators un putojošais aģents, savukārt kā mainīgo daudzumu pildviela - nanosilīcijs, cements, lidojošie pelni un ūdens. Putu betona paraugiem tika veikta blīvuma noteikšana, lieces un spiedes stiprības pārbaudes pēc 7 dienām un pēc 28 dienām, kā arī tika veikta ūdens uzsūces pārbaude. Trešā daļa ietver eksperimenta laikā iegūto rezultātu analīzi, izmantojot EdaOpt programmu, kur tiek noteikta un aprakstīta lidojošo pelnu un nanosilīcija ietekme uz putu betona blīvumu, stiprību un ūdensuzsūci. Tiek secināts, ka procentuāli aizstājot kādu daļu cementa ar lidojošajiem pelniem un nanosilīciju, var iegūt optimālu putu betona sastāvu ar augstu blīvumu un attiecīgi augstu stiprību. Iegūtie rezultāti liecina, ka putu betona sastāvam pievienojot nanoizmēra pildvielas, ir iespējams padarīt betonu efektīvāku un ekoloģiskāku, nesamazinot spiedes stiprību. Putu betona spiedes stiprība ir atkarīga no pildvielu blīvuma un to izvietošanās. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, un secinājumi. Darba apjoms ir 84 lpp., tajā iekļauti 48 attēli, 14 tabulas, 3 formulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti 20 avoti: 3 avoti latviešu un 17 angļu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi.
Keywords Nanosilīcijs, lidojošie pelni, putu betons
Keywords in English Nanosilica, fly ash, foam concrete
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 08.06.2018 16:35:25