Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Electronics
Title in original language "Stereo redzes dziļuma kartes un LIDAR datu sapludināšana, izmantojot FPGA SoC"
Title in English "Stereo Vision Depth Map and LIDAR Data Fusion Using FPGA SoC"
Department Institute of Microwave Engineering and Electronics
Scientific advisor Kaspars Ozols
Reviewer Artūrs Āboltiņš, RTU, ETF, asoc.prof.
Abstract Darba mērķis ir izpētı̄t iespējas ar LIDAR sensoru un stereokameru iegūtu 3D datu mākoņu sapludināšanai, veicot to iegultā heterogēnā sistēmā. Lai to panāktu tika izpētı̄ti MPU un FPGA darbı̄bas principi, darba gaita un izstrādes rı̄ki priekš FPGA SoC, kā arı̄ izpētı̄ti algoritmi 3D datu transformācijai un kalibrācijai. Darbā tika realizēts kalibrācijas process starp Velodyne LIDAR HDL-32E un Ste- reoLabs stereo kameru ZED, un implementēta transformāciju veicošā funkcija uz Xi- linx Zynq XC7020 FPGA SoC procesora. Transformācijas funkcija veic matricu rei- zināšanu, tāpēc FPGA var paātrināt apstrādi. Tika izveidota vienkārša arhitektūra mat- ricu reizināšanai uz FPGA. Maģistra darbs ir izstrādāts Elektronikas un Datorzinātņu institūtā. Apvārsnis 2020 programmas “ Integrated Components for Complexity Control in Affordable Electrified Carsproject (3Ccar) ” projekta ietvaros. Darbā ir 53 lapas, 27 attēli, 3 tabulas, 23 izmantotie literatūras avoti un 2 pielikumi.
Keywords FPGA , SoC, MPU, LIDAR, stereo
Keywords in English FPGA , SoC, MPU, LIDAR, stereo
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 08.06.2018 16:08:49