Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Engineering
Title in original language "BIM procesa ieviešana būvniecības projektā un 4D BIM izstrāde"
Title in English "Implementation of BIM process in construction project and 4D BIM development"
Department 24000 Faculty of Civil Engineering
Scientific advisor Modris Dobelis
Reviewer Jānis Berķis
Abstract Darba teorētiskajā daļā tiek apskatīta būves informācijas modeļa (BIM) pielietošana būvniecības uzņēmuma interesēs, t.sk. kas ir BIM pamatnostādnes, kādiem mērķiem tas var tikt pielietots, kādās darbībās, tā sniegtās iespējas un iegūtā vērtība. Darba teorijas analītiskajā daļā tiek analizēti BIM procedūru regulējošie standarti, uz kā pamata apkopoti norādījumi BIM procesa ieviešanai būvniecības projektā. Apkopotie norādījumi nosaka darbības, kas jāveic būvniecības uzņēmumam, kā arī būvniecības projekta vadītājam, apjomu un secību, lai plānotu un organizētu nepieciešamos resursus un procedūras būvniecības projektam, kurā tiek ieviests BIM. Darba praktiskajā daļā tiek izstrādāts būvniecības laika grafiks ar piesaisti BIM jeb 4D BIM, izmantojot programmu Synchro PRO 2017, kā izejas datus izmantojot arhitektūras BIM (.ifc izstrādāts programmā “ArchiCAD 20”), būvkonstrukciju BIM (.ifc izstrādāts programmā “Tekla Structures 2016”) un būvdarbu grafiku (.xml izstrādāts programmā “Microsoft Project 2016”). Darba gaitā tiek uzrādīts, kādai informācijai ir jābūt iekļautai no klienta saņemtajā BIM, t.sk. kā jābūt marķētiem un grupētiem elementiem, lai būvdarbu veicējs varētu izmantot BIM sasaistei ar būvdarbu grafiku. Darbā tiek apskatīts, kā būvdarbu veicējs var izmantot BIM gan gadījumā, kad BIM izstrādāts saskaņā ar būvdarbu veicēja plānotajiem darbu veikšanas etapiem, gan gadījumā, kad BIM izstrādāts neatbilstoši būvdarbu veicēja prasībām. Darba gaitā tiek sasniegts tam izvirzītais mērķis, kas sastāv no divām daļām: Apkopoti norādījumi BIM ieviešanas procesam būvniecības projektā. Ievērojot darbā izstrādātos norādījumus, būvdarbu veicējs izvairās no informācijas pārprodukcijas, lieku darbaspēka vai materiāla resursu patēriņa, gan darbu plānošanas, gan veikšanas laikā. Tiek nodrošināta laicīga un korekta informācijas koordinācija starp projektā iesaistītajām pusēm, tādā veidā izvairoties no neparedzētām papildu izmaksām un/vai līguma termiņu kavējumiem, kā arī faktiski dabā realizētajam projektam atbilstošas un līgumā noteiktās detalizācijas pakāpē izstrādātas izpilddokumentācijas savlaicīgu sagatavošanu un nodošanu klientam. Izstrādāts 4D BIM, kas sniedz būvdarbu laika grafika un secības virtuālu attēlojumu. Darbs sastāv no 86 lappusēm, tajā ir 10 attēli, 12 tabulas, 31 izmantotais literatūras avots un 7 pielikumi.
Keywords BIM ieviešana, BIM laika grafiks, 4D BIM, būvniecības projekta vadība,
Keywords in English BIM implementation, BIM based scheduling, 4D BIM, construction project management,
Language eng
Year 2018
Date and time of uploading 08.06.2018 14:48:18