Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Information Technology
Title in original language Piecpadsmit lietotnes piecpadsmit dienās: intensīva darba grafika ietekme uz sniegumu
Title in English Fifteen Applications in Fifteen Days: Intensive Work Scheduling Impact on Performance
Department 12100 Institute of Information Technology
Scientific advisor Jānis Grabis
Reviewer Mg. sc. ing. Artūrs Braučs
Abstract Bakalaura darbā „ Piecpadsmit lietotnes piecpadsmit dienās: intensīva darba grafika ietekme uz sniegumu” tiek analizēts veiksmīgi darba ieradumi un produktīvas dienas grafiku. Bakalaura darba uzdevumi: (1) analizēt literatūru, kādi faktori ietekmē izstrādātāju sniegumu; (2) noteikt cēloņus zemai darba produktivitātei un analizēt tā sekas; (3) veikt detalizētu darba grafika novērtējumu; (4) ievākt datus ar sporta aproci par ikdienas rutīnām; (5) noteikt korelāciju starp ievāktajiem datiem un produktīvu lietotnes izstrādi; (6) izstrādāt piecpadsmit dažādas grūtības pakāpes lietotnes. Bakalaura darbs sastāv no ievada, trīs nodaļām – teorētiskās, analītiskās un praktiskās daļas, kā arī no secinājumiem. Darba teorētiskajā daļā tiek apkopotas mobilās izstrādes tendences, sistēmu vērtēšanas paraugi un mezglu rekomendācijas algoritmi. Papildus tiek likts akcents uz tehnoloģijas ietekmi uz veselību un tās saistītām izmaksām, kam šajā darbā tiek atrasts skaidrojums. Šajā sadaļā tiek apskatītas arī darba vides saistītas tiesības un pienākumi. Darba praktiskajā daļā tiek vērsta uzmanība uz ikdienas rutīnu, fizioloģijas datiem: noieto distanci, gulētajām stundām un gandarījumu sajūtu dienas beigās pirms gulēt iešanas, ko vērtēja ar krustiņu vai plusiņu. Protams, praktiskajā daļā ir iekļautas pašas piecpadsmit lietotnes un tās funkcionālais apraksts. Darba analītiskajā daļā ir veikta ikdienas rutīnu izmaiņu analīze sasaistot to ar teorētiskajā daļā uzzināto un sniegts ieteikums par šāda projekta atkārtotu īstenošana. Darba rezultāts ir autora secinājumi un rekomendācijas par intensīva darba grafika veidošana. Darba apjoms - 51. lpp., 16 tabulas un 26 attēli.
Keywords intensīvs darba grafiks, lietotnes, rutīna, lietotņu izstrāde, veselībai
Keywords in English intensive work schedule, apps, routine, app development, health
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 08.06.2018 11:37:24