Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Telecommunications
Title in original language Optisko sazarotāju izpēte un pielietojums ŠOPS
Title in English Evaluation of Optical Splitters and Usability in FOTS
Department 13100 Institute of Telecommunications
Scientific advisor Vjačeslavs Bobrovs
Reviewer S.Spolītis
Abstract Bakalaura darba nosaukums ir „Optisko sazarotāju izpēte un pielietojums ŠOPS”. Bakalaura darbs sastāv no eksperimentālās daļas, kura veikta šķiedru optikas pārraides sistēmu laboratorijā (ŠOPS) Rīgas Tehniskajā universitātē un teorētiskās daļas kurā apkopota informācija par optisko šķiedru (OŠ) attīstību, to pielietojumu, visplašāk pielietoto šķiedru veidiem, izmēriem un konstrukciju, optiskā signāla pārraides ietekmējošiem faktoriem, kā arī sazarotāju veidiem, pielietojumu. Darba pirmajā daļa ir aplūkota optisko šķiedru attīstība un pielietojums. Otrajā nodaļā apkopota svarīgākā informācija par optisko šķiedru veidiem, konstrukciju un pielietojumu. Trešajā nodaļā ir apkopota informācija par gaismas staru izplatīšanos - ienesto zudumu un vājinājuma rašanās cēloņiem OŠ. Ceturtajā nodaļās iepriekš aplūkojot optisko šķiedru veidus, pielietojumu priekšrocības, tiek apkopota teorētiskā informācija par optisko sazarotāju iedalījumu, to veidiem un pielietojumu šķiedru optiskas pārraides līnijās (ŠOPL). Darba piektajā nodaļa apkopota informācija un tehniskā specifikācija izmantotajām optiskajām ierīcēm un komponentiem eksperimentālas daļas realizācijai. Darba sestajā, eksperimentālās daļas nodaļā tiek aprakstīti, izanalizēti eksperimentāli iegūtie rezultāti vienmodas (SMF) un daudzmodas (MMF) optisko šķiedru sazarotājiem. Izmantojot ŠOPS laboratorijā esoši aprīkojumu, dažāda veida optiskos sazarotājus tika veikti eksperimentālie mērījumi, noteikts signāla jaudas līmenis pielietotajiem gaisma avotiem un aprēķināts ienestais vājinājums optiskajiem sazarotājiem. Eksperimentāli veiktie mērījumi tika veikti atkārtoti viena veida optisko sazarotāju slēgumam pielietojot dažāda veida gaismas avotus, pie dažādiem viļņa garumiem atkarībā no izmantotā OŠ veida, nosakot ienesto sazarotāju vājinājumu un pārliecinoties par iegūto rezultātu patiesumu. Bakalaura darbs satur 92 lapaspuses, 41 attēlus, 28 tabulas, 8 formulas, 25 fotoilustrācijas, un 35 izmantotos literatūras avotus.
Keywords Optisko sazarotāju izpēte un pielietojums ŠOPS
Keywords in English Evaluation of Optical Splitters and Usability in FOTS
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 08.06.2018 10:04:56