Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Materials Design and Technology
Title in original language Metodiskie materiāli poligrāfijas tehnoloģiju pamatu apguvei dizaina studiju programmās
Title in English Methodical Materials for Acquiring the Basics of Printing Technologies in Design Study Programs
Department Institute of Design Technologies
Scientific advisor Baiba Lukaševiča
Reviewer Mg.sc.ing. Agrita Krieviņa praktiskā docente
Abstract Līdaka K. Metodiskie materiāli poligrāfijas tehnoloģiju pamatu apguvei dizaina studiju programmās. Maģistra darbs. RTU DTI Materiālu dizaina un tehnoloģiju studiju programma. Rīga: 2018. Maģistra darbā pētīta poligrāfijas tehnoloģiju apguves nozīmība dizaina specialitātes studentiem. Izpētītas poligrāfijas tehnoloģiju apguves iespējas Latvijas izglītības iestādēs un grafikas dizaina studiju programmu saturs. Pētījuma ietvaros zināšanu padziļināšanai veiktas intervijas ar trīs nozares ekspertiem un ekskursijas trīs dažādās poligrāfijas ražotnēs. Papildus tam, hipotēzes pamatošanai un tēmas aktualitātes noskaidrošanai, veikta dizaina specialitātes studentu anketēšana, lai noteiktu kāds ir esošais zināšanu līmenis poligrāfijas tehnoloģijās, materiālos un maketēšanā. Veikta arī ekspertu tiešsaistes aptauja, lai noskaidrotu ieteicamo metodiskā darba saturu. Lai noskaidrotu piemērotāko metodiskā materiāla uzbūvi un noformējumu veikta fokusgrupas intervija, tajā brīvprātīgi iesaistījušies RTU DTI Materiālu tehnoloģija un dizains studenti. Pamatojoties uz pētījumā iegūtajiem rezultātiem izstrādāts patstāvīgi lietojams metodiskais materiāls. Tajā iekļauta teorētiska informācija, lai veicinātu izpratni par poligrāfijas tehnoloģiju iespējām un ierobežojumiem. Materiālā doti norādījumi drukas materiālu izstrādei atbilstoši poligrāfiskās maketēšanas prasībām. Darbs paredzēts kā mācību palīglīdzeklis ar grafikas dizainu saistītos studiju priekšmetos. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, darba apjoms 65 lpp., 4 nodaļas, 42 apakšnodaļas, 5 tabulas, 14 attēli, 43 bibliogrāfiskie avoti, 5 pielikumi un brošūra.
Keywords grafikas dizains, poligrāfijas tehnoloģijas, iespiedindustrija, poligrafiskā maketēšana, poligrāfijas pamati
Keywords in English graphic design, printing technologies, print production, printing technologies basing, printig for graphic design
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 08.06.2018 01:38:46