Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Materials Design and Technology
Title in original language Apģērbu ražošanas nozares caurskatāmība Latvijā
Title in English Transparency of Apparel Manufacturing Industry in Latvia
Department Institute of Design Technologies
Scientific advisor Agnese Volmāre
Reviewer Dr.habil.sc.ing. Guntis Strazds
Abstract Maģistra darba tēma – Apģērbu ražošanas nozares caurskatāmība Latvijā, tā autore Elīna Linde, darba vadītāja Mg.art. Agnese Volmāre. Maģistra darba mērķis – izanalizēt apģērbu ražošanas nozari raksturojošos galvenos rādītājus nolūkā izpētīt tās caurskatāmības līmeni Latvijā. Diplomdarba ietvaros pētīts apģērbu ražošanas nozares caurskatāmības jēdziens, tās aktualitāte un galvenās problēmas pasaules mērogā. Izstrādāts publicēto darbu analītisks apskats, savstarpējs to salīdzinājums un nozīmīgāko tematu apraksts. Sabiedrībā valdošā viedokļa par maģistra darba tēmas aktualitāti valstī noskaidrošanai, veikta iedzīvotāju aptauja. Esošās situācijas nozarē izvērtējuma norises laikā identificētas ekonomisko aspektu tendences, apzināts industrijas apmērs, noskaidrojot to pārstāvošo uzņēmumu skaitu un lielumu, atklāts jomas darbībā izlietoto resursu apjoms un ietekme uz apkārtējo vidi. Izzināti apģērbu ražošanas nozari reglamentējošie likumdošanas akti Latvijā. Apzināta, pēc darba autores domām, nozīmīgāko globālo organizāciju darbība caurskatāmības nodrošināšanas kontekstā. Maģistra darba apjoms 67 lpp., kurās ietilpst 4 tabulas, 61 attēls un 1 pielikums.
Keywords Apģērbu ražošanas nozares caurskatāmība
Keywords in English Transparency of apparel manufacturing industry in Latvia
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 07.06.2018 23:56:14