Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Heat Power and Heat Engineering
Title in original language SC ``Imanta`` ūdenssildāmās katlumājas modernizācija
Title in English Modernization of Water Heating Plant ``Imanta``
Department
Scientific advisor Nikolajs Krilovs
Reviewer Varis Žentiņš
Abstract Diplomprojekta tēma ir “SC “Imanta” ūdenssildāmās katlumājas modernizācija”, un darba autors ir Rīgas Tehniskās universitātes Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes “Siltumenerģētikas un siltumtehnikas” studiju programmas students Ņikita Masjuks. Projekta mērķis ir centralizētas siltumapgādes sistēmas drošības paaugstināšana un apkārtējās vides aizsardzība, t.i. vecā ūdenssildāmā KV-GM-100 nomaiņa uz modernāko katlu KV-GM-140 (EMI-V-120GM-1), kurā ir īstenoti efektivitātes paaugstināšanas un kaitīgo izmēšu samazināšanas pasākumi. Šajā darbā ir veikts teorētiskais projekts uz reālas katlumājas bāzes. Kā reālā katlumāja ir izmantota SC “Imanta” ūdenssildāmā katlumāja. Darbā pirmajā nodaļā ir aprakstīti katlu agregāta jēdziens, katla agregāta palīgiekārtas, katla agregāta siltuma bilances, svarīgākie rādītāji un katla projektēšanas metodika. Darba otrajā daļā ir apskatīti AS “Rīgas siltums” Kreisā krasta siltuma avoti un SC “Imanta” esošā situācija, kā arī aprakstīti KVGM katlu un ūdens cauruļu katla uzbūve un tehniskie parametri, izvēlēti un aprakstīti jauns katls, deglis un ventilators. Darba trešajā daļā ir veikti dūmgāzu daudzuma aprēķini, siltuma bilances aprēķini, izvēlētā katla kurtuves aprēķini, veikti aprēķini dūmvadam un dūmenim, slāpekļa oksīdu (NOx) daudzuma aprēķini, kā arī ekonomiski aprēķini, ar mērķi noteikt piedāvāto iekārtu atmaksāšanas periodu. Darba praktisko nozīmi veido AS “Rīgas Siltums” iespēja izmantot iegūtos rezultātus lēmuma paņemšanai par SC “Imanta” KM korpusa katla nomaiņu. Darba apjoms ir 90 lappuses, tajā iekļauti 33 attēli, 9 tabulas, 5 pielikumi un 31 literatūras avots. Darbs izstrādāts latviešu valodā.
Keywords SC"Imanta", modernizācija, ūdens cauruļvadu katls, KVGM.
Keywords in English DHP"Imanta",modernization, water pipe boiler, KVGM.
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 07.06.2018 13:29:27