Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Materials Science
Title in original language Etilēna-oktēna kopolimēra kompozītu ar oglekļa nanocaurulītēm mehāniskās, termiskās un elektriskās īpašības
Title in English Mechanical, thermal and electrical properties of ethylene-octene copolymer composites with carbon nanotubes
Department 14000 Faculty of Material Science and Applied Chemistry
Scientific advisor Remo Merijs-Meri
Reviewer Tatjana Bocoka
Abstract ETILĒNA-OKTĒNA KOPOLIMĒRA KOMPOZĪTU AR OGLEKĻA NANOCAURULĪTĒM MEHĀNISKĀS, TERMISKĀS UN ELEKTRISKĀS ĪPAŠĪBAS Bakalaura darbs satur ievadu, literatūras apskatu, metodisko daļu, eksperimentālo daļu, secinājumus un izmantotās literatūras sarakstu. Literatūras apskatā apkopota informācija par termoplastisko elastomēru struktūru, īpašībām un sintēzi, oglekļa nanocaurulīšu struktūru, sintēzi un funkcionalizāciju, kā arī nanokompozītmateriālu izveidi, struktūru un īpašībām. Eksperimentālajā daļā tika pētītas divu veidu etilēna oktēna kopolimēru matricu kompozītu ar atšķirīgām oglekļa nanocaurulītēm, mehāniskās, elektrovadītspējas, siltumvadītspējas un termiskās īpašības. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, satur 62 lappuses, 6 tabulas, 24 attēlus un 2 formulas. Darbā kopumā izmantoti 46 literatūras avoti.
Keywords termoplastisks elastomērs, etilēna-oktēns, oglekļa nanocaurulītes
Keywords in English thermoplastic elastomer, ethylene-octene, carbon nanotubes
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 07.06.2018 09:58:26