Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Electronics and Mobile Communication
Title in original language "Plakana viļņa difrakcija uz slāņaina cilindra. Šķidrumu dielektriskās caurlaidības mērīšana"
Title in English "Plane Wave Difraction on Stratified Cylinder. Measurement of Permittivity of Liquids"
Department Institute of Microwave Engineering and Electronics
Scientific advisor Jānis Semeņako
Reviewer prof. Guntars Balodis
Abstract Šajā darbā tiek apskatīts plakans, harmonisks vilnis, kas paralēli krīt uz vieslāņa vai divslāņu cilindra. Tiek pētīta viļņa difrakcija uz slāņaina cilindra. Galvenais uzdevuma mērķis ir jauna aprēķinu modeļa izstrāde, ar kuru iespējams noteikt dielektrisko caurlaidību sķidrumos. Mērķis ir iegūt modeli, kas dod rezūltātus ar augstāku precizitāti, salīdzinājumā ar klasiskajām metodēm. Darba pirmajā nodaļa īsi skata vēsturisko attīstību meteriālu un vielu , it īpaši šķidrumu, dielektriskās caurlaidības noteikšanā (mērījumos). Darba otrajā nodaļā tiek aprakstīts tiešais uzdevums, kā to risināt, un iegūtas aprēķinu izteiksmes. Nodaļas beigās tiek aprakstīts dielektriskās caurlaidības Debaja modelis, no kura mēs izvēlamies, iespējamo dielektrisko caurlaidību sķidrumam, kuru nepieciešams nomērīt. Darba trešajā nodaļā tiek doti tiešā uzdevuma risināšanas skaitliskie rezultāti. Tiek aprēķinātas un attēlotas virzienu diagrammas: 1) Homogēnam cilindram ar uzdotu rādiusu un dielektrisko caurlaidību; 2) Slāņainam cilindram. Skata variantu, kad iekšējais cilindrs ir ūdens. Programmas aprēķiniem tiek veidotas MATLAB inženieru matemātikas aprēķinu valodā. Darbā ietilpst 101 lappuses 64 formulas 37 attēli 20 tabulas. Darbā ir atsauces uz 64 literatūras avotiem. Darbam ir 8 pielikumi.
Keywords dielektriskā caurladība, slāņains cilindrs, plakans vilnis
Keywords in English dielectric permittivity, stratified cylinder, plane wave
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 07.06.2018 07:46:28