Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Geomatics
Title in original language "Plūdu modeļa izveide un analīze Lielupei izmantojot multispektrālos tālizpētes datus"
Title in English "Development and Analysis of a Flood Model Using Multispectral Remote Sensing Data"
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor Inese Rēriha
Reviewer Vivita Puķīte
Abstract Bakalaura darba „Plūdu modeļa izveide un analīze Lielupei, izmantojot multispektrālos tālizpetes datus” mērķis ir izveidot plūdu modeli Lielupes baseinam, un noteikt potenciālās teritorijas, kurām ir lielākas iespējas applūst palu laikā. Lai sasniegtu mērķi tika izpildīti šādi darba uzdevumi: iepazīties ar pieejamo literatūru par upju hidroloģiju un izpētīt upi kā objektu, vēl iepazīties ar citu valstu pieredzi plūdu modelēšanā un iegūt un atlasīt multispektrālos datus par pētāmo teritoriju un veikt iegūto datu apstrādi un analīzi. Pēdējais darba uzdevums ir izveidot plūdu modeli Lielupes baseinam un tā analīze un testēšana. Darbā tika apkopota informācija par upes hidroloģiju, citu valstu plūdu modeļa izveidi, kā arī iepazīti satelītu veidi, to produktu struktūra un izcelsme. Tika izpētīts arī Lielupes upes baseina vispārīgais raksturojums. Rezultātā tika izpētīts plūdu modeļa algoritms, kā arī tika aprēķinātas caurplūduma un ūdens līmeņa datu rindas visām Lielupes upes esošajām novērošanas stacijām. Aprēķināšana tika veikta ar matemātiskajām varbūtības metodēm – Gumbela un Pīrsona III. Tika izpētīti un analizēti Sentinel -2 un Landsat satelītattēli Lielupes baseina teritorijā
Keywords plūdu modelis, applūstošās teritorijas, Lielupes upes baseins, Sentinel – 2.
Keywords in English flood model, flooding areas, Lielupe river basin, Sentinel-2.
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 06.06.2018 21:28:12