Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Information Technology
Title in original language Ģeogrāfisku informācijas sistēmu pielietošanas koncepcija satiksmes sistēmu modelēšanā
Title in English Application Concept of Geographic Information Systems for Traffic System Simulation
Department 12100 Institute of Information Technology
Scientific advisor Jelena Pečerska
Reviewer Dr. sc. ing. Jūlija Petuhova
Abstract Satiksmes sistēmu imitācija ir svarīgs darbarīks ceļu tīkla plānošanai un satiksmes analīzei. Imitācijas modelēšana tiek izmantota gadījumos, kad sistēma kļūst cilvēkam grūti analizējama. Satiksmes sistēmu imitācijas metodes var risināt visbiežāk sastopamās transporta plūsmu problēmas. Bakalaura darba mērķis ir veikt ĢIS informācijas, kas nepieciešama satiksmes sistēmu imitācijas modeļu izstrādei, analīzi, un izstrādāt datos bāzētu satiksmes sistēmas modeļa prototipu. Darba gaitā, tiek izpētīti un analizēti dažādi literatūras avoti, kas satur teorētisko informāciju par satiksmes sistēmu imitācijas modelēšanas pieeju. Darbā apskatīti mikroskopiskie, mezoskopiskie un makroskopiskie modeļi, kā arī diskrētu notikumu sistēmu modelēšana un aģentos bāzēta modelēšana. Tā kā prototipa izstrādei izmantoti QGIS un AnyLogic programmlīdzekļi, darbā tiek veikts šo programmlīdzekļu apskats. Balstoties uz teorētiski iegūtām zināšanām, veikta krustojuma modeļa izstrāde. Ar QGIS programmlīdzekļa palīdzību tiek apkopota ģeogrāfiskā informācijā par Rīgas regulējamu krustojumu. Izveidots krustojuma modelis AnyLogic programmlīdzeklī bāzēts uz iegūtu ģeogrāfisku informāciju. Veikta krustojuma imitācija un rezultātu analīze. Darba gaitā apskatītās informācijas un iegūto modelēšanas rezultātu, analīze pamata darba vispārīgus secinājumus. Darba apjoms - 59. lpp., 14 tabulas, 20 attēli un 11 pielikumi.
Keywords Aģentu modelēšana; Diskrētu notikumu sistēmu modelēšana; ĢIS; QGIS; AnyLogic.
Keywords in English Agent-based simulation; Discrete-event simulation; GIS; QGIS; AnyLogic.
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 06.06.2018 14:55:09