Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Chemical Technology
Title in original language Amorfizējošas grupas un pieclocekļu heterociklus saturošu purīnu hibrīdu sintēze un fotofizikālās īpašības
Title in English Synthesis and photophysical properties of purine hybrids containing five-membered heterocycles and amorphousing groups
Department 14000 Faculty of Material Science and Applied Chemistry
Scientific advisor Māris Turks
Reviewer Valdis Kokars
Abstract Maģistra darbs veltīts jaunu fluorescentu N(9) vietā alkilēto 6-triazolilpurīna atvasinājumu sintēzei, izmantojot 1,3-dipolāro ciklopievienošanās reakciju un purīna atvasinājumu sintēzei, kas modificēti ar citiem pieclocekļu cikliem. Pēdējā gadījumā kā atslēgstadija lietota Suzuki-Mijauras reakcija. Literatūras apskatā ir izklāstīta informācija par pēdējā laikā sintezētajiem donor-akceptorajiem purīniem, kuru potenciālais pielietojums saistīts ar materiāliem un smago metālu jonu detektēšanu, kā arī sniegts ieskats Suzuki Mijauras reakcijas pielietojumā fluorescentu purīnu iegūšanā. Literatūras apskatā apkopota informācija par laika periodu no 1927. līdz 2016. gadam. Informācijas iegūšanai tika izmantotas šādas datubāzes: ScienceDirect, Wiley Online Library, SciFinder, Reaxys, SCOPUS. Iegūti pavisam 34 jauni savienojumi, kuri pierādīti ar KMR, IS un AIMS. Maģistra darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms ir 114 lapas. Darbs satur 28 shēmas, 11 attēlus un 19 tabulas, tajā izmantoti 50 literatūras avoti.
Keywords 2,6-DIAZIDOPURĪNS, AZĪDA-ALKĪNA CIKLOPIEVIENOŠANĀS, DONOR-AKCEPTORIE PURĪNI, FLUORESCENTIE PURĪNI, TRIAZOLI, SUZUKI-MIJAURAS REAKCIJA.
Keywords in English 2,6-DIAZIDOPURINES, AZIDE-ALKYNE CYCLOADDITION, FLUORESCENT PURINES, PUSH-PULL PURINES, TRIAZOLES, SUZUKI-MIYAURA REACTION
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 06.06.2018 08:06:55