Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Chemical Technology
Title in original language 3β,28-Diazidolup-20(29)-ēns un tā pielietojums bioloģiski aktīvu atvasinājumu sintēzē
Title in English 3β,28-Diazidolup-20(29)-ene and its use in the synthesis of biologically active derivatives
Department 14000 Faculty of Material Science and Applied Chemistry
Scientific advisor Māris Turks
Reviewer Jevgeņija Lugiņina
Abstract Literatūras apskatā atspoguļota informācija par 3β,28-diaminobetulīna un citu amīnu iegūšanas metodēm no pirmējiem un otrējiem spirtiem, apskatīta azīdu sintēze diazopārneses reakcijās un 1,2,3 triazolilatvasinājumu sintēze 1,3 dipolārās ciklopievienošanās reakcijā. Aprakstīta betulīna un dažādu steroīdu triazolilatvasinājumu bioloģiskā aktivitāte. Literatūras apskatā apkopota informācija par laika posmu no 1975. līdz 2017. gadam. Izmantotas SpringerLink, ScienceDirect, SCOPUS, Taylor & Francis Online un Espacenet datu bāzes. Bakalaura darba eksperimentālajā daļā veikta 3β,28-diazidolup-20(29)-ēna sintēze, tas izmantots bis-triazolilatvasinājumu sintēzē. Optimizēti atsevišķi sintēzes posmi. Savienojumu struktūras raksturotas un pierādītas lietojot KMR, IS un AIMS datus. Darba apjoms 68 lpp. Darbs satur 26 shēmas, 20 attēlus, 10 tabulas, 4 pielikumi, izmantoti 73 literatūras avoti.
Keywords BETULĪNS, DIAZIDOBETULĪNS, 1,3-DIPOLĀRĀ CIKLOPIEVIENOŠANĀS, TRIAZOLILATVASINĀJUMI, BIOLOĢISKĀ AKTIVITĀTE
Keywords in English BETULIN, DIAZIDOBETULIN, 1,3-DIPOLAR CYCLOADDITION, TRIAZOLE DERIVATIVES, BIOLOGICAL ACTIVITY
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 05.06.2018 22:40:52