Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Clothing and Textile Technology
Title in original language Tehnoloģisko aprakstu uzlabošana "SIA Spectre Latvia"
Title in English Improvement of Technological Description for "SIA Spectre Latvia"
Department Institute of Design Technologies
Scientific advisor Inga Dāboliņa
Reviewer Natālija Tjurina “SIA Spectre Latvia” Paraugu departamenta vadītāja
Abstract Annija EMBRIKA Tehnoloģisko aprakstu uzlabošana “SIA Spectre Latvia” [Bakalaura darbs] Rīgas Tehniskā universitāte, DTI, ATTK, Rīga – 2018. -100 lpp. Bakalaura darbā pētītas SIA Spectre Latvia tehnoloģisko aprakstu nepilnības, noteiktas būtiskās un piedāvāti iespējamie risinājumi, tai skaitā tehnoloģiskajai dokumentācijai pievienotas griezumshēmas, ražojamie modeļi salīti moduļos, lai turpmāk veidojot tehnoloģiskās apstrādes secības būtu iespējams komplektēt jau pa moduļiem, ne vairs atsevišķām operācijām, kas būtiski atvieglotu modeļu izstrādes tehnologa un normētāja darbu. Ievadā dots ieskats par SIA Spectre Latvia, kāda sortimenta izstrādājumus ražo. Tehnoloģisko apstrādes secību nozīmīgums šim sortimentam, kā arī iespējamie uzlabojumi tehniskajā dokumentācijā. Darba pirmajā nodaļā apzināti modeļi, kas tiks ražoti 2018. gada rudens – ziemas sezonā, kā arī modeļu apjoms, kam uzlabojumi tiks veikti. Otrajā nodaļā identificētas būtiskās nepilnības tehniskajā dokumentācijā. Trešajā nodaļā uzskatāmi parādītas atšķirības paraugu izstrādes procesā pirms un pēc veiktajiem uzlabojumiem. Ceturtajā nodaļā aprakstīts kā veikti uzlabojumi katram no moduļiem. Piektajā nodaļā piedāvāts alternatīvs risinājums tehnoloģiskās apstrādes secības atspoguļošanai – montāžas grafs. Bakalaura darba secinājumi apkopoti darba beigu daļā. Pielikumos atrodami visi apstrādātie moduļi. Bakalaura darbs sastāv no 5 pamatnodaļām, ievada un secinājumiem, 8 pielikumiem. Darba apjoms ir 62 lappuses pamatsadaļās, darbā ir 17 attēli, 13 tabulas un literatūras saraksts, kas satur 25 vienumus.
Keywords Tehnoloģisko aprakstu uzlabošana
Keywords in English Improvement of Technological Description
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 05.06.2018 22:07:11