Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Environmental Science
Title in original language "Akreditēto laboratoriju darbības analīze"
Title in English "Analysis of the work of accredited laboratories"
Department Institute of Environment and Energy Systems
Scientific advisor Lauma Žihare
Reviewer Miķelis Dzikēvičs
Abstract Darba autore ir Evija Kitova. Tēma - Akreditēto laboratoriju darbības analīze. Apkopojot informāciju par Latvijā esošajām cieto biokurināmo testēšanas laboratorijām, salīdzināt tās ar RTU VASSI laboratoriju un izveidot tai atsevišķu iekšējo un ārējo faktoru novērtējumu. Pēc tam sadalīt pa procedūrām visas testēšanas RTU VASSI laboratorijā, aprakstīt tās un saprast, kuras darbības ir mainīgas un nopietni izmaina laika vai pat izmaksu patēriņu. Darba sākumā tiek aprakstīta laboratoriju akreditācija. Pēc tam – standartizācija, kurināmā kvantitatīvie un kvalitatīvie parametri, to nozīme. Tiek apkopota informācija par cietā biokurināmā akreditētajām laboratorijām Latvijā. Iespēju robežās tiek uzzinātas to cenas un pakalpojumu sniegšanas ilgums. Tiek veikta SVID salīdzinošā analīze un skaitliski novērtēti iekšējie un ārējie faktori, pēc kuru vērtējuma tiek izvēlēta nākotnes stratēģija. Tiek apzinātas iespējamās lietas, kuras var uzlabot. Tiek izveidots algoritms laboratorijas izmaksām. Tiek sadalīti atsevišķās darbībās visi testēšanas procesi, noteikts to laiks, elektroenerģijas patēriņš un tā izmaksas. Tiek radīts Excel modelis, kurā ievadot mainīgos datus, var uzzināt jaunās cenas. Tiek veikta mainīgo lielumu jutības analīze. Tiek aprakstīta klientu pārvaldība un aprakstīta daļa no Latvijā pieejamām CRM sistēmām, veikta to SVID analīze. Darbs sastāv no 6 nodaļām. Pirmajā nodaļā tiek aprakstīta laboratoriju akreditācija. Otrajā nodaļā tiek aprakstīti koksnes kurināmā kvalitatīvie un kvantitatīvie rādītāji, šī nodaļa sastāv no četrām apakšnodaļām. Trešajā nodaļā tiek analizēta konkurētspēja divās apakšnodaļās, pirmajā raksturojot objektu, bet otrajā veicot SVID analīzi par Latvijā akreditētajām laboratorijām, kurās var veikt koksnes kurināmā testēšanu. Ceturtajā nodaļā tiek aprakstīta akreditētās kurināmā testēšanas laboratorijas darbības izvērtēšanas metodika, kurā ir trīs apakšnodaļas, pirmajā ir algoritms, otrajā ir procedūru apraksts, bet trešajā tiek aprakstīts elektroenerģijas patēriņa monitorings. Piektajā nodaļā tiek aprakstīta rezultātu analīze, kas sadalīta divās apakšnodaļās, no kurām pirmajā tiek aprēķināts laika un elektroenerģijas patēriņš, kā arī tā maksa, bet otrajā tiek aprakstīta jutības analīze. Sestajā nodaļā tiek aprakstītas uzlabošanas iespējas akreditēto laboratoriju pārvaldībā, šī nodaļa sastāv no trīs daļām, kurās tiek aprakstītas CRM datorprogrammatūras, nepieciešamā informācija un izaugsmes iespējas ar klientu pārvaldības sistēmas ieviešanas palīdzību. Darba apjoms ir 62 lapas. Tajā ir 24 tabulas, 14 attēli, 77 literatūras avoti un 2 pielikumi.
Keywords Akreditētās laboratorijas, laboratorijas, kurināmā testēšana, cietais kurināmais, CRM sistēmas.
Keywords in English Accredited laboratories, laboratories, fuel testing, solid fuels, CRM systems.
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 05.06.2018 18:58:24