Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transport Electronics and Telematics
Title in original language Automašīnas dinamikas analīze ar akselerometru un potenciālais pielietojums
Title in English Analysis of Automobile Dynamics Using Accelerometer and Research of Potential Usages
Department 13010 Department of Transport Electronics and Telematics
Scientific advisor Nikolajs Bogdanovs
Reviewer J.Klūga
Abstract Rihards Dievapēds. Bakalaura darbs. Automašīnas dinamikas analīze ar akselerometru un potenciālais pielietojums – Rīga: Rīgas Tehniskā Universitāte, 2018. Bakalaura darba apjoms ir 56 lappuses (neskaitot pielikumu). Darbs satur 2 pielikumus uz 6 lpp, 4 tabulas un 30 attēlus. Bakalaura darbs sastāv no ievada, teorētiskās daļas un praktiskās daļas, secinājumiem un izmantotās literatūras saraksta. Galvenā pētījuma problēma ir automašīnas piekares darbības testēšanas iespēju trūkums parastam auto lietotājam un potenciālā iespēja pētīt automašīnas stāvokli, izmantojot akselerometru. Bakalaura darba mērķis ir izveidot auto svārstību testēšanas sistēmu, kura būtu pieejama katram autovadītājam un ar kuras palīdzību varētu analizēt auto vadīšanas paradumus un padarīt vadīšanu komfortablāku un drošāku. Lai sasniegtu mērķi, tika izvirzīti sekojoši uzdevumi: 1. Veikt ieskatu automašīnas kustības dinamikā; 2. Izpētīt auto piekares uzbūvi un lomu auto braukšanas procesos; 3. Salīdzināt jau esošos piekares testēšanas veidus; 4. Izpētīt akselerometra funkcionalitāti; 5. Izpētīt akselerometra datu apstrādes iespējas un pielietojumus; 6. Apgūt Android aplikāciju veidošanu; 7. Izveidot testa programmu priekš Android akselerometra; 8. Veikt eksperimentu izmantojot dažādus akselerometrus ar vienu automašīnu, lai pārliecināties par akselerometru precizitāti un datu nolasāmību; 9. Veikt mērījumus, atkarībā no auto vecuma/modeļa/stāvokļa; 10. Veikt mērījumus, atkarībā no autoceļa stāvokļa 11. Apkopot visus rezultātus un izvirzīt secinājumus par potenciālo akselerometru pielietojumu automašīnas dinamikas testēšanā. Bakalaura darbs sastāv no 3 nodaļām un 20 apakšnodaļām. Pirmajā nodaļā ir izpētīta automašīnas kustība un tās ietekmējošie faktori – automašīnas uzbūve un ceļa kvalitāte. Tika aprakstīti šo faktoru testēšanas paņēmieni. Otrajā nodaļā ir aprakstīts akselerometra darbības princips un apskatīti datu apstrādes paņēmieni. Šīs nodaļas ietvaros tiek apgūta Android aplikāciju veidošanas vide un valoda. Praktiskās daļas ietvaros, trešajā nodaļā ir izveidota Android testa programma viedtālruņa akselerometra datu iegūšanai, apstrādei un saglabāšanai. Tiek veikti vairāki eksperimenti atkarībā no akselerometra veida, piekares stāvokļa un ceļa stāvokļa un tiek piedāvāts potenciālais pielietojums. Darba noslēgumā tiek izvirzīti secinājumi par pētījumu un tā potenciālo pielietojumu. Tiek veikts iegūto rezultātu novērtējums un priekšlikumi precizitātes uzlabošanai un pētījuma paplašināšanai.
Keywords Automašīnas vibrācijas, Akselerometrs, Viedtālrunis
Keywords in English Car vibrations, Accelerometer, Smartphone
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 05.06.2018 10:46:39