Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Industrial Engineering and Management
Title in original language Dzinēja apkalpošanas sistēmas efektivitātes paaugstināšana.
Title in English Increase in effectiveness of engine maintenence system.
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Jānis Mazais
Reviewer
Abstract Soosairaj N. Dzinēja tehniskās apkopes sistēmas efektivitātes paaugstināšana: maģistra darbs / N. Soosairaj, J. Mazais. Rīga: RTU BALTECH maģistra studiju programma "Industriālā inženierija un vadīšana", 2018. gads. 77 lpp. Maģistra darbs ir rakstīts angļu valodā un sastāv no ievada, trim galvenajām daļām, secinājumiem un ieteikumiem. Promocijas darba apjoms ir 77 lappuses, tajā skaitā 28 skaitļi, 1 tabula un 76 referātu avotu saraksti angļu valodā. Pētījuma mērķis ir analizēt TPM koncepciju ieviešanu Indijas atjaunošanas vienībā. Šī pētījuma mērķis ir atrast risinājumu problēmām, kas uzņēmumam rodas saistībā ar aprīkojuma efektivitāti, un lai atrastu veidu, kā uzlabot darbinieku iesaistīšanos efektīvā ražošanā. Maģistra darba 1. daļa par TPM koncepciju (kopējā produktīvā tehniskā apkope) tiek apskatīta tehniskās apkopes sadaļā par atjaunošanas vienību Indijā. Tajā tiek apskatīti arī teorētiskie sistēmas aspekti un nepieciešamība pēc ieviešanas, barjeras un ieguvumi no TPM ieviešanas organizācijā. Maģistra darba 2. daļa ir analīze par dažādām problēmām, kuras ir saistītas ar tehniskās apkopes sistēmu neefektīvas aprīkojuma uzturēšanas dēļ. Maģistra darba 3. daļa aptver tam paredzētā TPM modeļa ieviešanu dzinēja tehniskās apkopes sistēmai, lai uzlabotu tā efektivitāti, pilnveidojot visu tehniskās apkopes sistēmu. No pētījuma izrietošie būtiskākie secinājumi un ieteikumi ir šādi: • TPM palielinās pieejamību, veiktspēju un kvalitātes līmeni, tādējādi uzlabojot iekārtu efektivitāti. TPM tiek izmantots arī, lai panāktu nulles sadalījumu, nulles defektus un nelaimes gadījumus. • TPM iejaukšanās organizācijā ievērojami uzlabos ražošanas sistēmas produktivitāti, kvalitāti, drošību, morāli, kā arī uzturēšanas funkciju rentabilitāti. • TPM pieņemšana var samazināt zaudējumus un samazināt pārstrādi līdz pieļaujamam līmenim vai zem tā. TPM var arī palīdzēt uzņēmumam palielināt rentabilitāti un tēlu, un abi faktori nodrošinās tā konkurētspēju pašreizējos ekonomiskajos traucējumos.
Keywords Kopā produktīvā tehniskā apkope, kopējā kvalitātes vadība, efektivitāte, efektivitāte, veiktspēja, kvalitāte, produktivitāte, nulles sadalījums, nulles defekti.
Keywords in English Total Productive Maintenance, Total Quality Management, Effectiveness, Efficiency, Performance, Quality, Productivity, Zero breakdowns, Zero defects.
Language eng
Year 2018
Date and time of uploading 04.06.2018 14:57:31