Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Chemical Technology
Title in original language Fosfororganisko liesmu slāpētāju noteikšana mājas putekļos izmantojot gāzu hromatogrāfiju-tandēma masspektrometriju
Title in English Detection of organophosphorus flame retardants in household dust using gas chromatography-tandem mass spectrometry
Department 14000 Faculty of Material Science and Applied Chemistry
Scientific advisor I.Pērkons; D.Začs
Reviewer Laimonis Mālers
Abstract Bakalaura darbs satur ievadu, literatūras apskatu, eksperimentālo daļu, rezultātu izvērtējumu, secinājumus un izmantotās literatūras sarakstu. Darbā izmantota VĶTI institūtā un RTU Zinātniskās bibliotēkā pieejamā literatūra un elektroniskās datu bāzes un internets. Apskatītie literatūras avoti ir latviešu un angļu valodā (no 2000. līdz 2017.g.). Darba literatūras apskatā aprakstītas fosfororganisko liesmas slāpētāju īpašības, emisijas avoti un izplatība apkārtējā vidē, kā arī ir šīs klases savienojumu analītiskās noteikšanas metodes. Darbā izstrādāta metode septiņu fosfororganisko liesmas slāpētāju noteikšanai putekļos izmantojot gāzu hromatogrāfiju-tandēma masspektrometriju. Izstrādātā metode tika optimizēta, validēta un pielietota fosfororganisko liesmas slāpētāju noteikšanai 25 putekļu paraugos no dažāda veida ēkām Latvijas teritorijā. Iegūtie rezultāti liecina par salīdzinoši augstāku piesārņojuma līmeni ēkās, kas atrodas Rīgā, savukārt visaugstākajās koncentrācijas visos paraugos sastopami hloru saturošie fosfororganiskie liesmas slāpētāji. Bakalaura darbs uzrakstīs latviešu valodā, satur 46 lpp, 10 attēlus, 7 tabulas, 2 pielikumus, darbā izmantoti 28 literatūras avoti.
Keywords FOSFORORGANISKIE LIESMU SLĀPĒTĀJI, PUTEKĻI, GH-MS/MS
Keywords in English ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИЕ ПЛАМЕГАСИТЕЛИ, ДОМАШНЯЯ ПЫЛЬ, ГАЗОВАЯ ХРОМАТОГРАФИЯ-ТАНДЕМНАЯ МАСС-СПЕКТРОМЕТРИЯ
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 04.06.2018 14:10:28