Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Chemical Technology
Title in original language Uz polisaharīdu bāzes veidotu hirālo sorbentu izmantošana apgrieztās fāzes AEŠH apstākļos
Title in English Application of polysaccharide-based chiral sorbents under reversed-phase HPLC conditions
Department 14000 Faculty of Material Science and Applied Chemistry
Scientific advisor Dagnija Loča
Reviewer Ilva Nakurte
Abstract Darba mērķis ir izpētīt, kā kustīgās fāzes sastāvs ietekmē enantiosadali apgrieztās fāzes apstākļos uz polisaharīdu bāzes veidotām hirālām kolonnām (PHK). Apkopota literatūra par enantiomēriem un to sadali šķidrumu hromatogrāfijas apstākļos un eksperimentāli noteikta flurbiprofēna, ibuprofēna un ketoprofēna hromatogrāfiskā uzvedība uz trim PHK, izmantojot dažādas acetonitrila vai metanola un ūdens saturošas kustīgās fāzes ar dažādām piedevām. Enantiosadale novērota tad, kad kustīgās fāzes pH vērtība < 5. Darbā izmantota RTU Zinātniskajā bibliotēkā pieejamā literatūra, elektroniskās datu bāzes un interneta resursi. Apskatītie literatūras avoti ir latviešu vai angļu valodā, un izdoti no 2001. līdz 2017. gadam. Bakalaura darbs uzrakstīs latviešu valodā, satur 58 lpp, 21 attēlu, 8 tabulas, 5 pielikumus, darbā izmantoti 60 literatūras avoti.
Keywords HIRĀLĀ HROMATOGRĀFIJA, APGRIEZTĀ FĀZE, UZ POLISAHARĪDU BĀZES VEIDOTAS HIRĀLAS KOLONNAS, JONIZĒJAMI SAVIENOJUMI, KUSTĪGĀS FĀZES PIEDEVAS
Keywords in English CHIRAL CHROMATOGRAPHY, REVERSED PHASE, POLYSACCHARIDE-BASED CHIRAL COLUMNS, IONIZABLE COMPOUNDS, MOBILE PHASE ADDITIVES
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 04.06.2018 13:11:16