Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Information Technology
Title in original language IT projekta risku vērtēšanas pieeja, balstoties uz analītisko hierarhijas procesu metodi
Title in English IT Project Risk Assessment Using Analytical Hierarchy Process Method
Department 12100 Institute of Information Technology
Scientific advisor Vineta Minkēviča
Reviewer Mg. sc. ing. Valērija Platonova
Abstract Problēmas aktualitāte: Plānošana ir kritiska fāze projektu vadībā. Projekta plānošanas laikā iespējamu sarežģītību novēršana vai to ietekmes mazināšana uz projektu ir katra projekta vadītāja interesēs. Ņemot vērā to, ka katra projekta izpildei ir vēlams rezultāts, jeb mērķis, projekta risku vadība ir fundamentāls process, kurš jāveic projekta plānošanas laikā, lai nodrošinātu sekmīgu projekta mērķu sasniegšanu. Lai veiktu projekta risku analīzi ir jāparedz dažādu risku iespējamība un ietekme uz projektu, tos identificējot, analizējot to nopietnību, ietekmi un piedāvājot risinājumus kā tos kontrolēt. Darba mērķis: Izstrādāt IT projektu risku vērtēšanas pieeju, izmantojot vairāku kritēriju lēmumu pieņemšanas paņēmienus un analītiskās hierarhijas metodi. Darba uzdevumi: 1. Analizēt un padziļināti izprast projekta risku vadības procesus, 2. Analizēt analītisko hierarhijas procesa pieeju, 3. Izstrādāt uz AHP metodes balstītu risku analīzes pieeju, 4. Sniegt piedāvātās pieejas lietojuma piemēru IT projektā. Rezultāti: Vadoties pēc darba uzdevumiem, rezultātā ir izveidota risku pārvaldības struktūra projektam, kuras pamatā ir analītiski hierarhiskā procesa pieeja kā arī ir izstrādāts piemērs reālam projektam, kurā realizēts risku pārvaldības process, izmantojot autora piedāvāto struktūru. Darba apjoms - 82. lpp., 26. tabulas, 12. attēli un 4. pielikumi.
Keywords riski, risku pārvaldība, AHP, Analītiski hierarhiskais process, kvalitatīvā risku analīze, kvantitatīvā risku analīze
Keywords in English risks, risk assessment, risk management, AHP, Analytical hierarchy process, qualitative risk analysis, quantitative risk analysis,
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 04.06.2018 12:59:49