Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Information Technology
Title in original language Datizraces metožu izpēte un lietojums funkcionālā testēšanā
Title in English Research and Application of Data Mining Methods in Functional Testing
Department 12100 Institute of Information Technology
Scientific advisor Nadežda Zeņina
Reviewer Dr. sc. ing. Oļesja Večerinska
Abstract Šī darba gaitā tika izpētītas datizraces un mašīnmācīšanās metodes testēšanas nozarē, apskatīta tekstu analīze ar datizraces metodēm un ar kādām problēmām visbiežāk sastopas šajā nozarē, atrastas lietojumprogrammatūras, ar kuru palīdzību varētu potenciāli veikt funkcionālo testu rezultātu datizraci, kā arī praktiski eksperimentēts ar šo programmatūru pielietojumu. Bakalaura darba ietvaros tika apskatīta Orange Canvas 3 un SPMF tekstu grupēšanas algoritmu pielietojums funkcionālo testu rezultātu analīzē. Tika salīdzināti abu programmatūru praktiskie pielietojumi un rezultāti. Darbā tiek izpētīta datizraces nozare, tekstu analīze un programmatūru nodrošinājums teorētiskā aspektā. Šī darba eksperimentālajā daļā tiek aprakstīts kā tika veikta testēšanas rezultātu priekšapstrāde. Šajā nodaļā arī tika veikta iepriekš jau apstrādāto rezultātu apstrāde ar SPMF teksta grupēšanas algoritmu un Orange Canvas 3 hierarhiskās grupēšanas algoritmu. Šīs nodaļas beigās tiek veikta abu algoritmu iegūto rezultātu analīze. Darba rezultātā tika uzzināts, ka SPMF teksta grupēšanas algoritms un Orange Canvas 3 hierarhiskās grupēšanas algoritms ir piemēroti funkcionālās testēšanas rezultātu analīzei. Ar šo algoritmu palīdzību ir iespējams pētīt, kādas kļūdas parādās biežāk, kā arī ir iespējams identificēt kļūdas, kuras nav salabotas pēc vairāku automatizētu testu veikšanas. Darba apjoms 72 lpp., 2 tabulas, 38 attēli un 4 pielikumi.
Keywords Datizrace, tekstu analīze, funkcionālā testēšana, grupēšana, SPMF, Orange Canvas 3
Keywords in English Datamining, text mining, functional testing, clustering, SPMG, Orange Canvas 3
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 04.06.2018 12:57:57