Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Materials Science
Title in original language Ar sārmu aktivizētu saistvielu izstrāde ceolīta granulu izgatavošanā
Title in English Development of alkali-activated binders for the production of zeolite granules
Department 14000 Faculty of Material Science and Applied Chemistry
Scientific advisor Kristīne Ruģele
Reviewer Ģirts Būmanis
Abstract Literatūras apskatā apkopota informācija par sārmu aktivizētām saistvielām, to vēsturi, kā arī ceolītiem, un to pielietojumu. Apskatīta un apkopota informācija par sārmu aktvizētu saistvielu un ceolītu kopdarbību. Darbā tiek apskatīti dažādi adsorbenti, kā arī to pielietojums. Eksperimentālajā daļā aprakstīti izejmateriāli, to ķīmiskais sastāvs un aprēķini NaOH aktivizācijas šķīduma iegūšanai. Izveidota tabula paraugu sastāvu izveidei, kā arī to apraksts un veidošanās shēma. Apkopota informācija par izmantotajām metodēm materiāla īpašību noteikšanai. Rezultātu izvērtējuma daļā sintezētajai saistvielai tika noteikts blīvums un spiedes mehāniskā stiprība. Mehāniskā stiprība tika veikta 20x20x20 mm lieliem paraugiem. Tika izmantota Furjē transformāciju infrasarkanā spektroskopija paraugu sastāva analizēšanai. Darbā tika izmantota BET pārbaudes metode materiālu virsmas laukuma noteikšanai. Iegūtie dati tika analizēti starp izveidotajām sārmu aktivizētām saistvielām (SAS). SAS struktūra un morfoloģiskā struktūra tika apskatīta ar skenējošās elektronu mikroskopijas palīdzību. Iegūti SAS attēli, kuru aktivizācijai izmantots 8M aktivizācijas šķīdums un kuros var novērot N-A-S-H gēlu, ceolītus 4A un hidroksilsodalītus. Izdarīti secinājumi par SAS un ceolītu kopdarbību, iegūtajiem datiem un analizēto informāciju, kā arī par to pielietojumu adsorbcijas jomā. Darbā izmantota VĶT institūtā un RTU Zinātniskās bibliotēkā pieejamā literatūra un elektroniskās datu bāzes un internets. Apskatītie literatūras avoti ir latviešu un angļu valodās, kas izdota no 1999. līdz 2018.g. Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, satur 40 lpp, 14 attēlus, 7 tabulas, darbā izmantoti 32 literatūras avoti.
Keywords SĀRMU AKTIVIZĒTAS SAISTVIELAS, METAKAOLĪNS, CEOLĪTI, CEOLĪTU PIELIETOJUMS, ADSORBENTI
Keywords in English ALKALI ACTIVATED BINDERS, METAKAOLIN, ZEOLITES, ZEOLITE USE, ADSORBENTS
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 04.06.2018 12:05:10