Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Computer Systems
Title in original language Teksta dabīgajā valodā automatizētas apstrādes izpēte topoloģiskā funkcionēšanas modeļa konstruēšanai
Title in English Research on Automated Processing of Text in Natural Language for Construction of the Topological Functioning Model
Department 12300 Institute of Applied Computer Systems
Scientific advisor Ērika Nazaruka
Reviewer K.Gusarovs, Mg.sc.ing., SIA "C.T.Co", Vadošais programmatūras izstrādātājs
Abstract Šī darba ietvaros tiks izskatīta dabīgās valodas apstrādes rīku pielietojuma perspektīva, topoloģiskā funkcionēšanas modeļa (TFM) konstruēšanas automatizācijai no formāliem tekstiem. Mūsdienās eksistē manuāli un daži automatizēti teksta lingvistiskas un loģikas analīzes paņēmieni. Teksta analīzes TFM konstruēšanai pilna automatizācija varētu palīdzēt ietaupīt laiku, kuru cilvēki zaudē manuāli analizējot tekstu un ievadot zināšanas spefikācijās vai zināšanu bāzēs. Darba mērķis ir noteikt dabīgās valodas apstrādes rīku izmantošanas perspektīvu topoloģiskā funkcionēšanas modeļa konstruēšanā. Tā panākšanai tika izpētīta topoloģiskā funkcionēšanas modeļa uzbūve un tā eksistējošās konstruēšanas pieejas, izprasta informācija, uz kuras šīs pieejas balstītas, sākot ar TFM elementu analīzi, to savstarpējo loģisko un lingvistisko saišu izpēti, un beidzot ar topoloģiskās telpas funkcionēšanas sistēmas konstruēšanu. Darba ietvaros papildus tika izpētīti jau eksistējoši risinājumi, tā sauktie NLP (angl., Natural Language Processing; latv. dabīgas valodas apstrādes) rīki. Darba mērķa sasniegšanai tika veikti dabīgās valodas apstrādes rīku funkcionalitātes praktiskie pārbaudījumi, lai konstatētu un novērtētu NLP rīku pielietošanas perspektīvas. Darba izpildes rezultātā varam secināt, ka pilnīgi automatizēt TFM konstruēšanu nav iespējams, jo dažu pamatelementu apstrāde ir apgrūtināta ar nenoteikto elementu lingvistisko struktūru, kā arī topoloģiskās telpas konstruēšanai nepieciešama problēmsfēras eksperta iejaukšanās. Ar dabīgas valodas apstrādes rīkiem iespējams automatizēt “darbības”, “lietvārdu un to objektu” pamatelementu definēšanu, cēloņu-seku attiecību definēšanu viena teikuma ietvaros, ka arī ir iespējams automatizēt funkcionālo raksturiezīmju definēšanu, balstoties uz problēmsfēras aprakstu. Bakalaura darbā ir 59 lappuses, 40 attēli, 6 tabulas, 6 pielikumi un 29 nosaukumu informācijas avoti.
Keywords Topoloģiskais funkcionēšanas modelis, dabīga valoda, automatizācija, konstruēšana
Keywords in English Topological Functioning Model, natural language, automation, construction
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 04.06.2018 10:39:19