Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Chemical Technology
Title in original language Magnētisko maisītāju pielietojuma izpēte viskozām vidēm
Title in English Research on the application of magnetic mixers for viscous media
Department 14000 Faculty of Material Science and Applied Chemistry
Scientific advisor Juris Vanags
Reviewer Edmunds Kamoliņš
Abstract Maģistra darbā tika aprakstīta Ņūtona un pseidoplastisko Neņūtona šķidrumu viskozitātes ietekme uz maisīšanu biotehnoloģiskajos procesos, proti, uz skābekļa masas pārneses efektivitāti fermentācijās vidē, lai iegūtu informāciju par maisītāja konstrukciju un tā darbības režīmiem paaugstinātas viskozitātes gadījumiem. Darba izstrādāšanai tika izmantota RTU Zinātniskajā bibliotēkā pieejamā literatūra un elektroniskās datu bāzes (Science Direct, Springerlink, Scopus u.c.). Izmantojamie literatūras avoti ir latviešu, angļu un krievu valodās, kas izdoti no 1924. līdz 2015.gadam. Maģistra darba eksperimentālajā daļā, lai prognozētu maisītāja konstrukcijas veiktspēju fermentācijas procesos, tika veikti kritiskā spēka momenta (Tkrit) mērījumi bioreaktora maisītajam ar magnētisko piedziņu, pie kura notiek rotoru izslīdēšana. Kā arī tika noteikts spēka moments, kurš veidojas uz maisītāja ass šķidrumu ar dažādām viskozitātēm maisīšanas laikā, pielietojot divas dažādas rotoru konfigurācijas: divas Ruštona turbīnas un divus Slīpo lāpstiņu rotorus. Augstākminētie mērījumi tika veikti laboratorijas bioreaktora (5 dm3) magnētiskajam maisītājam, izmantojot elektronisko deformācijas mēriekārtu (FUTEK Torque sensor, TRS600). Laboratorijas reaktoram tika noteiktas tilpuma skābekļa masas pārneses koeficienta (kLa) vērtības pie dažādiem maisīšanas ātrumiem, viskozitātēm, maisītāja konfigurācijām un nemainīgas gaisa plūsmas (2 dm3•s-1), izmantojot statisko skābekļa atgaisošanas metodi. No iegūtiem eksperimentāliem datiem ar Matlab rīka (Matlab Curve Fitting Tool) palīdzību, tika noteikti nepieciešamie empīriskie koeficienti matemātiskai sakarībai, kura sasaista kLa, šķidruma viskozitāti (μ), ievadāmā gaisa plūsmas ātrumu (Us) un īpatnējo ievadāmo jaudu (P/V). Apkopojot zinātniskā literatūrā pieejamo informāciju un eksperimentāli iegūtos datus, tika noteiktas dotās konstrukcijas magnētiskā maisītāja pielietojuma robežas dažādas viskozitātes šķidrumos, kā novērtēšanas parametru izmantojot masas apmaiņas radītājus. Maģistra darbs uzrakstīts latviešu valodā, satur 63 lpp, 25 attēlus, 6 tabulas, darbā izmantoti 68 literatūras avoti.
Keywords Maisīšanas Process, Viskozitātes Ietekme, Bioreaktors, Magnētiskā Piedziņa, Biotehnoloģija
Keywords in English Agitation Process, Viscosity, Bioreactors, Magnetic Drive, Biotechnology
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 04.06.2018 01:18:21