Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Computer Systems
Title in original language Nepārtrauktās integrācijas risinājumu salīdzinošā analīze
Title in English Comparative Analysis of Continuous Integration Solutions
Department 12300 Institute of Applied Computer Systems
Scientific advisor Konstantīns Gusarovs
Reviewer L.Kozačenko, Mg.sc.ing., Squalio CC (Squalio CloudConsulting), sistēmu analītiķe
Abstract Programmatūras izstrādes process turpina attīstīties. Pasūtītāji pieprasa augstu produkta kvalitāti un, pēc iespējas īsāku izstrādes laiku. Programmatūras izstrādes kompānijas, kuras izmanto spējo (Agile) metodoloģiju, var tālāk uzlabot izstrādes procesu pateicoties nepārtrauktai integrācijai (koncepcija, kur izstrādātāju komandas integrē kodu vairākas reizes dienā). Darba mērķis ir vairāku nepārtrauktās integrācijas risinājumu salīdzināšana. Šajā bakalaura darbā tiek aprakstīts nepārtrauktās integrācijas jēdziens ar ieskatu vēsturē. Tiek aprakstīti četri izvēlētie nepārtrauktās integrācijas risinājumi – Jenkins, TeamCity, Travis CI, Bamboo CI. Tiek definēti salīdzināšanas kritēriji. Pēc autores izvirzītajiem kritērijiem tiek salīdzināti augstākminētie risinājumi. Tiek apskatīts citu programmēšanas valodu atbalsts, būvējumu rīki, būvējumu grafi, testēšanas satvari, spraudņu skaits. Iegūtie rezultāti par nepārtrauktās integrācijas risinājumu salīdzināšanu tiek apkopoti un tiek izdarīti secinājumi par nepārtrauktās integrācijas risinājumu priekšrocībām un trūkumiem. Nobeigumā tiek dotas rekomendācijas nepārtrauktās integrācijas risinājuma izvēlē.
Keywords Nepārtrauktā integrācija, Jenkins, TeamCity, Travis CI, Bamboo CI
Keywords in English Continuous integration, Jenkins, TeamCity, Travis CI, Bamboo CI
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 02.06.2018 14:12:03