Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transportation Engineering
Title in original language ''Autoceļu uzturēšanas problēmas Alūksnes ceļu rajonā''; inženierprojekts ''Autoceļa V-884 posma pārbūve''
Title in English ''Road Maintenance Issues in Alūksnes Road Area''; Engineering Design Project ''Reconstruction of Road V-884 Phase''
Department Faculty Of Civil And Mehanical Engineering
Scientific advisor Māris Zemītis
Reviewer E.Gailums
Abstract Bakalaura darba (ar inženierprojektu) tēma – “Autoceļu uzturēšanas problēmas Alūksnes ceļu rajonā (Autoceļa V-884 posma pārbūve)”. Izstrādāja Jānis Adijāns. Darba vadītājs Doc. Māris Zemītis. Bakalaura darbā apskatīts Valsts Akciju sabiedrības Latvijas autoceļu uzturētājs Alūksens ceļu rajonā ietvertais valsts autoceļu tīkls, izanalizēti katras ceļu rajonā ietilpstošās nodaļas tehniskie un materiālie resursi. Apkopoti un izanalizēti Alūksnes ceļu rajonam raksturīgie valsts ceļu tīkla dati. Veikta ikdienas uzturēšanas darbu grupu izvērtēšana, balstoties no iztērētā finansējuma, un izpētīti visbiežāk praksē sastopamo problēmu cēloņi. Apskatīta pieredze grants ceļu apstrādē ar dubulto virsmu metodi. Izdarīti secinājumi un sniegti priekšlikumi ikdienas darbu izpildes efektivitātes celšanai, pie esošā finansējuma. Inženierprojekta daļā izstrādāts valsts vietējās nozīmes autoceļa V-884 Madona-Zalgauska-Vestiena posma 17,18- 20,90 km pārbūves projekts. Pārbūvējamā posma garums 3720m . Esošā grants seguma vietā paredzēts izbūvēt pilnu asfaltbetona segu, braukšanas joslas platums 3m, nomales 0,75m. Ceļa pārbūves laikā paredzēts veikt trases iztaisnošanu ceļam raksturīgo parametru uzlabošanai, jaunu sāngrāvju rakšanu, jaunu caurteku iebūvi, pilnas segas izbūvi, autobusu pieturvietu izbūvi, krustojuma pārbūvi, satiksmes organizācijas līdzekļu izvietošanu. Inženierprojektā veikti galveno trases parametru, ceļa segas un ekonomiskie aprēķini. Izstrādāti detalizēta trases plāna, vertikālā plāna, garenprofila, šķērsgriezumu, caurteku iebūves rasējumi. Aprakstīti būvdarbu veikšanas , vides aizsardzības, darba aizsardzības un ugunsdrošības pasākumi objektā. Darbs sastāv no: 53 tabulām, 28 attēliem, 17 izmantotās literatūras avotiem, 15 rasējumiem. Kopējais lapu skaits- 156 lapas.
Keywords autoceļu uzturēšana, ikdienas uzturešanas darbu grupas, ceļu uzturēšanas problēmas
Keywords in English road maintenance, routine maintenance work groups, road maintenance problems
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 02.06.2018 11:44:33