Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Information Technology
Title in original language Virtuālās un papildinātās realitātes dzinēju salīdzinoša analīze
Title in English Comparative Analysis of Virtual and Augmented Reality Engines
Department 12100 Institute of Information Technology
Scientific advisor Egils Ginters
Reviewer Dr. sc. ing. Antons Patļins
Abstract Darba mērķis ir VR/AR dzinēju un sistēmu izpēte, piemērotu rekomendāciju izstrāde VR/AR dzinēju risinājumu pamatotai izvēlei, kā arī tādu sistēmu lietderības un aktualitātes noteikšana modelēšanas nozarē. Darba uzdevums ir salīdzināt Virtuālās un Papildinātās realitātes dzinēju struktūru, izvērst pamatotas izvēles rekomendācijas, to izmantošanai un izveidot dzinēju izvēles integrētu modeli. VR/AR labākai izpratnei tiks lietoti jau eksistējoši risinājumi, kuri dos iespēju labāk iepazīties ar sistēmu. Darbs sastāv no četrām nodaļām un secinājumiem par izstrādāto darbu. Pirmajā darba nodaļā tiek apskatīta sistēmu vēsture un pamatidejas, izpētīta arhitektūra un struktūra, definēta sistēmu funkcionalitāte. Otrajā darba nodaļā tiek apskatīti VR un AR dzinēji, to īpašības, trūkumi, priekšrocības un prasības dzinējiem. Trešajā darba nodaļā tiek salīdzināti dzinēji un sistēmas pēc dažādiem kritērijiem, izpētīta lietderība un aktualitāte, aprakstīti un izanalizēti pielietojumi, un sistēmu saistības ar modelēšanu. Ceturtajā darba nodaļā tiek izveidots izvēles modelis, aprakstīti tā darbības idejas un principi, kā arī piedāvāti modeļa darbības piemēri dažādās situācijās ar kvantitatīviem nosacījumiem. Darba apjoms - 71. lpp., 10 tabulas, 19 attēli un 3 pielikumi.
Keywords Virtuālā realitāte, Papildinātā realitāte, VR, AR, Dzinēju salīdzinoša analīze
Keywords in English Virtual reality, Augmented reality, VR, AR, Engines comparative analysis
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 01.06.2018 20:08:25