Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Computer Systems
Title in original language Dažādu tehnoloģiju, rīku un vižu lietošana tīmekļa vietņu izstrādē
Title in English Use of Various Technologies, Tools and Environments in Website Development
Department 12300 Institute of Applied Computer Systems
Scientific advisor Natālija Prokofjeva
Reviewer Andrejs Lesovskis, M.sc.ing., LDI pētnieks
Abstract Diplomdarbs veltīts dažādu tehnoloģiju, rīku un vižu apskatam un analīzei, kā arī mājas lapas izstrādei, izmantojot šīs tehnoloģijas. Galvenā uzmanība pievērsta šādu uzdevumu risināšanai: - atrast iespējamos risinājumus dažādos informācijas avotos, veikt atrasto risinājumu apskatu un aprakstīt tos virspusēji, atsevišķiem risinājumiem apskatīta jaunākā statistika; - noteikt izvēlēto risinājumu galvenās īpašības mājaslapas izstrādē, tostarp nosakot, kam paredzēts konkrēts risinājums; - definēt prasības un izstrādat projektējumu, prasībās ietverot pamatnostādni, sistēmas nepieciešamos procesus, taču visu sistēmas darbību kopumā aprakstīs vienkāršotais sistēmas modelis, sistēmas datubāžu būtiskākā informācija tiks attēlota ar datu vārdnīcu; - praktiski izveidot uz lokālā datora (servera) tīmekļa sistēmas prototipu un veikt secinājumus. Darbs sastāv no četrām galvenajām nodaļām. Pirmajā nodaļā apkopoti no informācijas avotiem atrastie risinājumi. Virspusēji aprakstīti atrastie risinājumi un atsevišķiem risinājumiem apskatīta jaunākā statistika. Otrajā nodaļā veikta risinājumu būtiskāko īpašību noteikšana mājaslapas izstrādē. Pirmajā apakšnodaļā tiek veikta teksta redaktoru, integrēto izstrādes vižu izpēte un būtiskāko īpašību noteikšana. Otrā apakšnodaļa ir veltīta klienta puses risinājumu izpētei. Trešajā apakšnodaļā tiks apskatīti servera puses risinājumi, analoģiskā veidā kā otrajā apakšnodaļā. Trešajā nodaļā tiks aprasktīti mājaslapas izstrādes posmi. Tas ietvers prasību definēšanu un projektējuma izstrādi, kurā ietilps vienkāršotais sistēmas modelis un datu vārdnīca. Ceturtā nodaļa saturēs lietotāja ceļvedi. Šajā ceļvedī varēs redzēt būtiskāko programmas darbību pa soļiem. Darba pamattekstā ir 69 lappuses, 61 attēls, 1 tabula, 87 literatūras avoti.
Keywords Izstrādes vides, klienta puses tehnoloģijas, servera puses tehnoloģijas.
Keywords in English Development environments, client-side technologies, server-side technologies.
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 01.06.2018 15:03:44